Vacciner

Skoldkoppevaccine

Pris pr. Dose: kr. 850,-

Denne vaccine kræver flere doser. Læs mere under vaccinedosis

Bemærk at Sygeforsikring ‘danmark’ giver mellem 50%-75% i tilskud. Læs mere her

Skoldkopper er en helt almindelig børnesygdom, som man kun kan få en gang i sit liv, og er generelt uden komplikation for raske personer. Skoldkopperne viser sig ved feber og med et udslæt, der består af knopper, blærer og skorper over hele kroppen. Barnet vil typisk have forskellige slags skoldkopper – både røde pletter, knopper, blærer og skorper – på samme tid. Antallet af skoldkopper kan veksle fra mange hundrede til ganske få. Da udslættet kan være meget kløende, vil barnet gerne kradse i Skoldkopperne, hvilket kan give mulighed for små infektioner. Der er stor forskel på, hvor medtagne børnene kan blive. De yngste børn kommer som regel let over sygdommen, medens den er værst hos de større børn, der kan få mange skoldkopper og høj feber.

Sygdommen forekommer hyppigst i børnehave- og skolealderen.

Sygdommen varer som regel 1 uge.

Vaccinen indeholder levende, svækket skoldkoppevirus (Varicella zoster virus).

DLVS tilbyder vaccination mod skoldkopper til de personer som ønsker beskyttelse.

Nogle grupper er mere udsat end andre. Ikke tidligere smittede børn og voksne, som er nærmeste familie til en person med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper, bør blive vaccineret.

Voksne, som ikke har haft skoldkopper bør vaccineres, da sygdommens komplikationsfrekvens stiger med alderen og fordi skoldkopper hos den gravide kvinde udgør en risiko for både mor og foster/barn.

Personer med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper.

Forsigtighedsforanstaltninger

Da det drejer sig om en levende svækket vaccine kan man i sjældne tilfælde se smitte med skoldkopper fra en skoldkoppevaccineret person til en ikke-immun person. Dette gælder særligt, hvis den vaccinerede udvikler skoldkoppeudslæt efter vaccination.

Der gives en grundvaccination bestående af to doser. Anden dosis anbefales gives tidligst 4 uger efter 1 dosis.

Vaccinerne Varilix og Varivax kan supplere hinanden.

Personer med alvorlig immundefekt efter konkret vurdering.

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber over 37,5°C bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vacciner.
Personer med allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med aktiv, ubehandlet tuberkulose.
Personer vaccineret med anden levende svækket vaccine inden for 4 uger.
Gravide.

Skoldkoppevaccinen må ikke gives til gravide, men da gravide har øget risiko for komplikationer ved skoldkoppesygdom bør kvinder der ikke har haft skoldkopper vaccineres efter fødslen for at sikre beskyttelse før efterfølgende graviditet. Tidspunktet for vaccination skal planlægges individuelt da det er en levende vaccine.

Graviditet bør undgås den første måned efter vaccination.

Kan gives til ammende kvinder, idet vaccinevirus ikke udskilles i brystmælk.

Ukendt, men adskillige år

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, udslæt og feber.

kr. 850,-

Skoldkoppevaccine
Skoldkopper er en af de mest smitsomme børnesygdomme i verden. Sygdommen skyldes et virus, som hedder varicella-zoster virus (VZV), og den smitter gennem nys, spyt og hoste. Derudover kan skoldkopper også smitte direkte fra blærerne på kroppen, og alt dette kombineret gør sygdommen ekstremt smitsom.

Du kan forebygge at bliver smittet af skoldkopper ved at købe en skoldkoppevaccine hos Danske Lægers Vaccinations Service. Vi tilbyder at vaccinere dit barn i trygge omgivelser, og vi har mange års erfaring med netop at vaccinere børn.

Hvem kan smittes af skoldkopper?
Skoldkopper er en børnesygdom, men voksne kan også rammes af den kløende plage. Som regel smittes børn i børnehavealderen eller i den tidlige skolealder. Det er oftest børnenes tætte omgangskreds af jævnaldrende kammerater, der smitter hinanden indbyrdes.

Skoldkopper er ekstremt smitsomme og udviser dit barn symptomer på sygdommen, skal du holde det hjemme fra institution eller skole, så andre børn ikke risikerer at blive smittet. En skoldkoppevaccine kan forhindre dette.

Mennesker med svagt immunforsvar risikerer slemme sygdomsforløb, hvis de smittes af skoldkopper. Du kan få sygdommen én gang, så hvis du som person med svagt immunforsvar allerede har haft skoldkopper, skal du ikke være bekymret. Har du derimod ikke haft sygdommen som barn, så bør du overveje en skoldkoppevaccine. Specielt, hvis du omgås små børn, hvor smitterisikoen er størst.

Symptomerne på skoldkopper kan variere, men som regel vil barnet få kløende udslæt, knopper og blærer. De fleste børn får også en lettere feber, når de rammes af skoldkopper. Har du først haft skoldkopper, så er du immun resten af livet.

Skoldkoppevaccine forebygger smitten
Før i tiden var smitte den eneste måde hvorpå man kunne opnå immunitet over for skoldkopper. Sådan er det ikke i dag. En skoldkoppevaccine beskytter dit barn mod sygdommen og skåner det for de kløende udslæt og smertefulde blærer.

Hos Danske Lægers Vaccinations Service kan du købe en skoldkoppevaccine, så jeres familie ikke skal være bekymret for at få skoldkopper i hjemmet. Skoldkoppevaccinen er ikke en del af det danske vaccinationsprogram, og derfor skal du tilkøbe vaccinen, hvis du eller dit barn ønsker den.

Overvej en skoldkoppevaccine, hvis du selv har svagt immunforsvar
Har du som voksen aldrig været smittet med skoldkopper og har et svagt immunforsvar, kan det være en god idé at overveje at få en skoldkoppevaccine. Du bliver da beskyttet, hvis nogle i din omgangskreds bliver smittet, eller hvis nogen på dit arbejde bringer smitten med på arbejdspladsen.

Der går cirka to uger fra en person er smittet, til der udvikles symptomer. Derfor kan det være svært at beskytte sig selv, da den smittede ofte ikke kender til smitten, før de udviser symptomer. 90% af en husstand smittes af skoldkopper, når ét medlem rammes af sygdommen. Det er derfor tæt på umuligt ikke selv at blive smittet, når sygdommen først når ind i hjemmet.

 

Skrevet af rejsemedicinsk ekspert Dr. Carsten Schade Larsen
Redigeret d. 24-04-2023
Næste redigering d. 26-10-2023

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk