Rejsevacciner

Meningitis (Meningokok-sygdom)

Omkring 8% af jordens befolkning er bærere af bakterien Neisseria meningitidis (meningokokken), i næsen og svælget. Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer. Der findes flere serotyper, men det er primært serotype A, -B, -C, -W135 og – Y, der kan medføre smitsom meningitis (hjernehindebetændelse) og blodforgiftning. Inkubationstiden er kort, 2-10 døgn, og man kan udvikle en livstruende infektion i løbet af få timer. Selv behandlet er dødeligheden 10-15%.

Det såkaldte meningitisbælte i Afrika, beliggende syd for Sahara og strækkende sig fra Senegal i vest til Etiopien i øst, er et højendemisk område med hyppigt forekommende epidemier:

Verdenskort der viser områder med højest risiko for meningitis

Epidemierne forekommer i den tørre sæson fra december til juni og skyldes hyppigst serotype A, men der har også været udbrud med serotype W135. Udbrud ses ofte når mange mennesker samles under trange forhold. Man har i forbindelse med pilgrimsfærd til Mekka, Hajj, set større udbrud af smitsom meningitis. Den Saudi Arabiske regering har derfor indført krav om vaccination mod meningokok-sygdom i forbindelse med pilgrimsfærd.

Menveo® og Nimenrix® er tetravalente meningokok-vacciner, der giver beskyttelse mod meningokokker serotype A, -C, -W135 og -Y. Vaccinerne beskytter både mod invasiv meningokok-sygdom og udvikling af bærertilstand.

Til voksne og børn >1 år gives én dosis (0,5 ml) i.m., mens lægemiddelstyrelsen vurderer at børn i alderen 2 mdr. -1 år kan primærvaccineres med to doser à 0,5 ml givet med én måneds interval. Nimenrix® er registreret til spædbørn fra 6 ugers alderen, men Menveo® kun til børn > 2 år. Varighed af beskyttelsen og behov for revaccination er ikke fastlag, men tidligere vacciner gav 3 års beskyttelse.

Fraset allergi mod indholdsstoffer er der ingen kontraindikationer mod vaccination.

  • Der er således krav om vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka
  • Ifølge WHO har Gambia indført krav om vaccination mod meningitis
  • Vaccination anbefales af udstationerede i højendemiske områder
  • Langtidsrejsende i meningitisbæltet, især i perioden december-juni og med forventet nærkontakt med lokalbefolkningen
  • Rejsende til områder med aktuel eller nylig overstået meningokok-epidemi
  • Studerende der skal til udlandet (USA, England og Australien) og bo på college
  • Rejsende med immundefekt i form af komplement defekt eller aspleni.

Der er nu markedsført to vacciner til beskyttelse mod meningokokker serotype B, Bexsero og Trumenba. Trumenba er godkendt til voksne og børn og > 10 år, mens Bexsero kan give til voksne og børn > 2 måneder.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk