Rejsevacciner

Tuberkulose

Omkring 1/3 af jordens befolkning er smittet med Mycobacterium tuberculosis. Globalt er der ca. 8 millioner nye tilfælde af tuberkulose (TB) og med ca. 2 millioner dødsfald er TB en af de hyppigste dødsårsager.

M. tuberculosis smitter ved dråbesmitte, når en person med aktiv lunge-TB hoster og smitte kræver således tæt kontakt. Det er kun omkring 10% af de der bliver smittet, der udvikler aktiv TB. Hyppigst inden for de første to år. Globalt er der stigende problemer med multidrug-resistent (MDR) og extended drug-resistent (XDR) TB, som er vanskeligt at behandle.

Man har i Danmark haft rutinemæssig BacilleCalmette-Guérin (BCG)-vaccination af børn i perioden 1946-1986. BCG-vaccinen er en levende svækket vaccine indeholdende en svækket stamme af M. bovis og er blevet anvendt siden 1924.

BCG-vaccinen skal gives i huden, 0,1 ml til voksne og børn >1 år og 0,05 ml til børn <1 år, og bør derfor gives af en erfaren vaccinatør. Der udvikles et overfladisk sår på injektionsstedet 2-4 uger efter vaccination, sjældnere en byld, specielt hvis vaccinen er givet under huden. Desuden kan ses forstørrede lymfeknuder lokalt.

Det er kontraindiceret at vaccinere HIV-smittede og andre immunsvækkede, da det kan medføre en livstruende dissemineret infektion.

BCG-vaccinens beskyttende effekt for børn indtil 11-12 års alderen er veldokumenteret og god. Specielt mod de komplicerede former af TB, miliær-TB og tuberkuløs meningitis, mens beskyttelsen er dårligere mod lunge-TB. Desværre er det aldrig dokumenteret, at BCG giver nogen overbevisende beskyttelse mod TB hos voksne. Der er heller ikke dokumenteret effekt af revaccination.

Vaccination mod tuberkulose i form af BCG foreslås til:

  • Til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i TB-endemiske områder (> 40 tilfælde af TB per 100.000 indbyggere per år).
  • Børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (> 6 måneder) i TB-endemiske områder.

Vaccination af voksne med BCG bør kun overvejes, såfremt der foreligger en risiko for at blive udsat for smitte med særlig resistent tuberkulose (MDR/XDR-TB).

Der er beskrevet en række uspecifikke effekter på immunforsvaret af BCG vaccination. På nuværende tidspunkt er det dog ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale vaccinen på den baggrund.