Rejsevacciner

Tuberkulose

Omkring 1/3 af jordens befolkning er smittet med Mycobacterium tuberculosis. Globalt er der ca. 8 millioner nye tilfælde af tuberkulose (TB) og med ca. 2 millioner dødsfald er TB en af de hyppigste dødsårsager. 

M. tuberculosis smitter ved dråbesmitte, når en person med aktiv lunge-TB hoster og smitte kræver således tæt kontakt. Det er kun omkring 10% af de der bliver smittet, der udvikler aktiv TB. Hyppigst inden for de første to år. Globalt er der stigende problemer med multidrug-resistent (MDR) og extended drug-resistent (XDR) TB, som er vanskeligt at behandle. 

Man har i Danmark haft rutinemæssig BacilleCalmette-Guérin (BCG)-vaccination af børn i perioden 1946-1986. BCG-vaccinen er en levende svækket vaccine indeholdende en svækket stamme af M. bovis og er blevet anvendt siden 1924. 

BCG-vaccinen skal gives i huden, 0,1 ml til voksne og børn >1 år og 0,05 ml til børn <1 år, og bør derfor gives af en erfaren vaccinatør. Der udvikles et overfladisk sår på injektionsstedet 2-4 uger efter vaccination, sjældnere en byld, specielt hvis vaccinen er givet under huden. Desuden kan ses forstørrede lymfeknuder lokalt. 

Det er kontraindiceret at vaccinere HIV-smittede og andre immunsvækkede, da det kan medføre en livstruende dissemineret infektion. 

Hos børn giver BCG op mod 75% beskyttelse mod de komplicerede former af TB, miliær-TB og tuberkuløs meningitis, mens beskyttelsen er dårligere mod lunge-TB. 

Effekten af BCG-vaccination hos voksne er kontroversiel. Der er ikke dokumenteret effekt af revaccination.

  • Særligt børn, som tager på selv kortere besøg i deres/forældrenes hjemland, og dermed har tæt kontakt til lokalbefolkningen, anbefales vaccineret. 

Vaccination af voksne langtidsrejsende anbefales ikke rutinemæssigt, men Særligt eksponerede, som fx sundhedspersonale, der kommer i kontakt med TB-patienter, kan overvejes vaccineret.