Rejsevacciner

Tuberkulose

Omkring 1/3 af jordens befolkning er smittet med Mycobacterium tuberculosis. Globalt er der ca. 8 millioner nye tilfælde af tuberkulose (TB) og med ca. 2 millioner dødsfald er TB en af de hyppigste dødsårsager.

M. tuberculosis smitter ved dråbesmitte, når en person med aktiv lunge-TB hoster og smitte kræver således tæt kontakt. Det er kun omkring 10% af de der bliver smittet, der udvikler aktiv TB. Hyppigst inden for de første to år. Globalt er der stigende problemer med multidrug-resistent (MDR) og extended drug-resistent (XDR) TB, som er vanskeligt at behandle.

Man har i Danmark haft rutinemæssig BacilleCalmette-Guérin (BCG)-vaccination af børn i perioden 1946-1986. BCG-vaccinen er en levende svækket vaccine indeholdende en svækket stamme af M. bovis og er blevet anvendt siden 1924.

BCG-vaccinen skal gives i huden, 0,1 ml til voksne og børn >1 år og 0,05 ml til børn <1 år, og bør derfor gives af en erfaren vaccinatør. Der udvikles et overfladisk sår på injektionsstedet 2-4 uger efter vaccination, sjældnere en byld, specielt hvis vaccinen er givet under huden. Desuden kan ses forstørrede lymfeknuder lokalt.

Det er kontraindiceret at vaccinere HIV-smittede og andre immunsvækkede, da det kan medføre en livstruende dissemineret infektion.

BCG-vaccinens beskyttende effekt for børn indtil 11-12 års alderen er veldokumenteret og god. Specielt mod de komplicerede former af TB, miliær-TB og tuberkuløs meningitis, mens beskyttelsen er dårligere mod lunge-TB. Desværre er det aldrig dokumenteret, at BCG giver nogen overbevisende beskyttelse mod TB hos voksne. Der er heller ikke dokumenteret effekt af revaccination.

Vaccination mod tuberkulose i form af BCG foreslås til:

  • Til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i TB-endemiske områder (> 40 tilfælde af TB per 100.000 indbyggere per år).
  • Børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (> 6 måneder) i TB-endemiske områder.

Vaccination af voksne med BCG bør kun overvejes, såfremt der foreligger en risiko for at blive udsat for smitte med særlig resistent tuberkulose (MDR/XDR-TB).

Der er beskrevet en række uspecifikke effekter på immunforsvaret af BCG vaccination. På nuværende tidspunkt er det dog ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale vaccinen på den baggrund.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk