Hvis du er 65+ og ønsker at deltage i forskningsprojektet med højdosis influenza vaccine kan du deltage og læse mere her

Rejsevacciner

Hepatitis A (Smitsom leverbetændelse)

Hepatitis A virus (HAV) overføres primært via forurenet vand og fødemidler, men kan også overføres direkte fra person til person. Hepatitis A er derfor udbredt i områder med dårlige sanitære og hygiejniske forhold. Risikoen hos danske rejsende er omkring 0,03 % per måned ved ophold i hepatitis A endemiske områder. Størst risiko ses hos børn af indvandrere, født i Danmark, som er på familiebesøg i hjemlandet. Risikoen for den almindelige danske turist er betydelig mindre.

Hep A udbredelse:

Global_HepA_ITHRiskMap

Inkubationstiden er ca. 4-6 uger. 70-80 % af voksne udvikler en akut leverbetændelse, mens det kun er tilfældet for 40-50 % af børn i alderen 6-14 år og <10 % af børn mindre end 6 år. Derfor har der været et dogme om, at ”Der ikke er nogen grund til at vaccinere små børn, da de ikke bliver syge”. Imidlertid har både børn og voksne en risiko for at udvikle en fulminant leverbetændelse og dø. Voksne >50 år har risiko på 2-3 % for at udvikle fulminant leverbetændelse og specielt personer med kronisk leversygdom har en risiko for et alvorligt forløb af akut hepatitis A. Hepatitis A medfører aldrig kronisk leverbetændelse og overstået infektion medfører livsvarig immunitet.

Der er flere effektive vacciner mod hepatitis A, som alle indeholder inaktiveret HAV, og er registeret til voksne og børn >1 år. Efter første dosis er man beskyttet i mindst ét år, formentlig længere. For at bevare beskyttelsen gives yderligere én dosis efter 6-12 måneder, medførende formentlig livsvarig beskyttelse mod hepatitis A. Studier har vist at selvom anden dosis gives op til 10 år efter primær vaccination, opnår man langvarig beskyttelse. Man skal således aldrig ”starte forfra”. Hepatitis A vaccinen kan gives umiddelbart før afrejse.

Vaccination mod hepatitis A anbefales til alle voksne og børn >1 år, der rejser uden for Europa, Nordamerika og Oceanien, men også til visse Østeuropæiske lande og fx Tyrkiet. Anbefalingerne gælder også korttidsrejsende.

Immundefekte og -supprimerede, der ikke kan forventes at reagere på vaccination, kan beskyttes med gammaglobulin.

Der findes kombinationsvacciner, der giver beskyttelse mod både hepatitis A og hepatitis B: Twinrix® og hepatitis A og tyfus: Viatim®.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk