Vacciner

Skoldkopper vaccine

Skoldkopper er en helt almindelig børnesygdom og 90 % af børn bliver smittet inden 10 års alderen. Skoldkopperne viser sig ved feber og med et udslæt, der består af knopper, blærer og skorper over hele kroppen. Barnet vil typisk have forskellige slags skoldkopper – både røde pletter, knopper, blærer og skorper – på samme tid. Antallet af skoldkopper kan veksle fra mange hundrede til ganske få. Da udslættet kan være meget kløende, vil barnet gerne kradse i Skoldkopperne, hvilket kan give mulighed for små infektioner. Der er stor forskel på, hvor medtagne børnene kan blive. De yngste børn kommer som regel let over sygdommen, medens den er værst hos de større børn, der kan få mange skoldkopper og høj feber.

Sygdommen forekommer hyppigst i børnehave- og skolealderen. Sygdommen varer som regel 1 uge.

Vaccinen indeholder levende, svækket skoldkoppevirus (Varicella zoster virus).

DLVS tilbyder vaccination mod skoldkopper til de personer som ønsker beskyttelse.

Nogle grupper er mere udsat end andre. Ikke tidligere smittede børn og voksne, som er nærmeste familie til en person med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper, bør blive vaccineret.

Voksne, som ikke har haft skoldkopper bør vaccineres, da sygdommens komplikationsfrekvens stiger med alderen og fordi skoldkopper hos den gravide kvinde udgør en risiko for både mor og foster/barn.

Personer, som ikke tidligere har haft skoldkopper, der skal opstarte immundæmpende behandling, kan med fordel vaccineres mindst 4 uger før opstart af behandling.

Forsigtighedsforanstaltninger

Da det drejer sig om en levende svækket vaccine kan man i sjældne tilfælde se smitte med skoldkopper fra en skoldkoppevaccineret person til en ikke-immun person. Dette gælder særligt, hvis den vaccinerede udvikler skoldkoppeudslæt efter vaccination.

Der gives en grundvaccination bestående af to doser. Anden dosis anbefales gives tidligst 4 uger efter 1 dosis.

Ikke en rejsevaccine, men bemærk personer med skoldkopper ikke får lov at komme med fly, før de er smittefri.

Personer med alvorlig immundefekt efter konkret vurdering.

  • I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber over 37,5°C bør vaccinationen udskydes.
  • Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vacciner.
  • Personer med allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
  • Personer med aktiv, ubehandlet tuberkulose.
  • Personer vaccineret med anden levende svækket vaccine inden for 4 uger.
  • Gravide.

Skoldkoppevaccinen må ikke gives til gravide, men da gravide har øget risiko for komplikationer ved skoldkoppesygdom bør kvinder der ikke har haft skoldkopper vaccineres efter fødslen for at sikre beskyttelse før efterfølgende graviditet. Tidspunktet for vaccination skal planlægges individuelt da det er en levende vaccine.

Graviditet bør undgås den første måned efter vaccination.

Kan gives til ammende kvinder, idet vaccinevirus ikke udskilles i brystmælk.

Mindst 9 år og formentlig længere.

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, udslæt og feber.

850 DKK

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk