Rejsevacciner

Få op til 75% tilskud

Sygeforsikring ’danmark’ giver tilskud til din vaccination. Alle aktive medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, modtager 50% i tilskud til vaccination.

Med virkning fra januar 2021 kan unge mellem 16 og 25 år nu modtage 75% i tilskud til vaccination ved aktivt medlemskab af Sygeforsikringens ’ danmark’ gruppe 1,2 & 5.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at Sygeforsikringen ’danmark’ løbende fastsætter og regulerer deres tilskud til forskellige behandlingsformer, herunder også vaccination. De til enhver tid aktuelle tilskud kan ses på Sygeforsikringen “danmark”s takstblad, som kan ses her.

Vi indberetter automatisk fakturaen til sygeforsikring ’danmark’ for dig.

Husk at registrere hvis du er medlem af “danmark” eller giv besked i klinikken inden du betaler. Vi indberetter alene regninger hvor oplysningen om medlemskab er registreret inden betalingen.

Det kan stadig nås

Er du ikke blevet vaccineret endnu kan det stadig nås at få tilskud, også selv om du allerede har bestilt tid til vaccinationen.

Sygeforsikringen “danmark” dækker således udgifter til vaccination straks fra indmeldelsesdatoen.

Læs mere på Sygeforsikringen “danmark”s hjemmeside.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk