Om os

Tilsyns­rapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med klinikker i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

Vore klinikker er således også omfattet lovpligtigte tilsyn. Alle Danske Lægers Vaccinations Services klinikker er godkendt uden anmærkninger.

Nedenstående vises tilsynsrapporter per klinik:

1. Tilsynsrapport København V

2. Tilsynsrapport Silkeborg

3. Tilsynsrapport Rødovre

4. Tilsynsrapport Vejle

5. Tilsynsrapport Randers

6. Tilsynsrapport Helsingør

7. Tilsynsrapport Køge

8. Tilsynsrapport Ballerup

9. Tilsynsrapport Århus Risskov

10. Tilsynsrapport Herning

11. Tilsynsrapport Aabenraa

12. Tilsynsrapport Århus C

13. Tilsynsrapport Esbjerg

14. Tilsynsrapport Hørsholm

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk