Vacciner

Om Covid-19

Vi tilbyder Covid-19 booster vaccination

Coronavirus Infectious Disease 19 (COVID-19) er betegnelsen for sygdommen forårsaget af et nyt coronavirus, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Det er nu muligt for borgere, der ikke er i risikogruppen at blive booster vaccineret mod egenbetaling. Bestil tid allerede i dag, i vores netværk af landsdækkende vaccinationsklinikker.

SARS-CoV-2 smitter via dråbesmitte (hoste, nys m.v.) og kontaktsmitte (håndtryk, berøring af genstande m.v.). Tiden fra smitte til debut af symptomer er gennemsnitlig 5-6 dage, men op til 14 dage. Heldigvis er de fleste (80 %) symptomfri eller har et mildt forløb hvor de hyppigste symptomer er feber, tør hoste og træthed. Sjældnere symptomer er ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, diarre, øjenbetændelse og tab af lugte- smagssans. Nogle vil efter 7-10 dage udvikle symptomer på lungebetændelse med vejtrækningsbesvær eller åndenød og smerter eller trykkende fornemmelse i brystet og få behov for indlæggelse og iltbehandling. Få vil udvikle svær COVID-19 med behov for respiratorbehandling og risiko for at dø.

Nogle grupper er i øget risiko for at få et svær forløb af COVID-19. Den øgede risiko ses hos ældre personer, især over 65-70 år, og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom kræft, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårligt reguleret sukkersyge. Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger også ved svær overvægt med BMI over 30-35 og øges yderligere, hvis man også har andre risikofaktorer.

Cominarty® er godkendt til vaccination af personer over 12 år. Der gives 2 doser á 0,3 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 21 – 42 dages interval. Hvis der går mere end 42 dage, gives 2. dosis snarest muligt og man starter ikke forfra. Vaccinen har vist at give ca. 95 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 7 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen mellem 1. og 2. dosis er ca. 52%.

Spikevax® er godkendt til vaccination af personer over 18 år. Der gives 2 doser á 0,5 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 28-42 dages interval. Hvis der går mere end 42 dage gives 2. dosis snarest muligt og man starter ikke forfra. Vaccinen har vist at give ca. 94 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 14 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen efter 1. dosis er ca. 80 %.

Vaxzevria® er ikke længere en del af det anbefalede vaccinationsprogram mod COVID-19 i Danmark. Dette skyldes en sammenhæng mellem vaccination og sjældne men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader. Der er omkring 150.000 danskere der har fået 1. dosis af Vaxzevria. Disse er tilbudt færdigvaccination med mRNA-vaccine fra Pfizer-BioNTech. Der er vist at personer, der er blevet krydsvaccineret har mindst ligeså højt antistofniveau, som de der har fået to mRNA-vacciner.

På nuværende tidspunkt ved man ikke hvor længe man er beskyttet efter vaccination. Der bliver formentlig behov for revaccination dels pga. af aftagende immunitet og optræden af nye varianter. Vaccinerne beskytter også mod asymptomatisk infektion og forebygger videresmitte fra den vaccinerede medførende flok-immunitet.

Alle af ovenstående vacciner har bivirkninger. Generelt er der tale om milde og forbigående gener. De fleste vil opleve smerter samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger er træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser og let temperatur-stigning. Der er set få tilfælde af betændelse i hjertemusklen (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis) efter vaccination med Cominarty® eller Spikevax®. Overvejende hos yngre mænd.

Det vurderes at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret når man er gravid eller ammende. Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide og ammende bliver vaccineret mod COVID-19. Ud fra et forsigtighedsprincip foretrækkes vaccination af gravide i 2. eller 3. trimester, da der foreligger flest data fra gravide, der er vaccineret i 2. og 3. trimester. Vaccination i 2. trimester foretrækkes, for at sikre, at den gravide har opnået immunitet i 3. trimester, hvor risikoen for komplikationer relateret til smitte med SARS-CoV-2 er størst

Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer, der har haft COVID-19 bliver vaccineret mindst 4 uger efter overstået infektion.

Cominarty® og Spikevax® kan godt gives på samme tid som fx influenza eller pneumokokvaccination. Dog anbefales det at injektionssted er fx i henholdsvis højre og venstre deltamuskel.

Symptomerne på COVID-19 ligner de symptomer, som vi kender fra andre luftvejsinfektioner, fx forkølelse og influenza.

Typiske symptomer er:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Træthed
 • Tab af smags- og lugtesans
 • Muskelsmerter
 • Ondt i halsen

Man kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme og opkast.

Nogle vil efter 7-10 dage efter symptomdebut udvikle symptomer på lungebetændelse med vejrtrækningsbesvær eller åndenød og smerter eller trykkende fornemmelse i brystet og behov indlæggelse og iltbehandling på hospital. Få vil udvikle svær COVID-19 med respirationsvigt/ARDS med behov for respiratorbehandling, sepsis, multiorgansvigt og død.

Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, fx om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19.

I danmark vil alle voksne og børn over 12 år få tilbudt vaccination mod Covid-19.

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Messenger-RNA (mRNA) vacciner (Cominarty® og Spikevax®)

Næsten alle, der har haft COVID-19, har antistoffer mod spike-proteinet på overfladen af SARS-CoV-2. mRNA er naturligt forekommende signalstoffer i kroppen, der koder for dannelsen af proteiner. mRNA-vaccinerne mod COVID-19 indeholder mRNA, der koder for dannelse af spike-proteinet. For at mRNA kan komme ind i cellerne er det pakket ind i små fedtpartikler (nanolipidpartikler). Når vaccinen gives i skuldermusklen (deltamusklen), optages fedtpartiklerne i cellerne og frigør mRNA. Cellerne vil herefter producere spike-proteinet, som immunsystemet vil reagere på. Vaccinerne indeholder ikke levende virus og både mRNA og fedtpartiklerne bliver hurtigt nedbrudt i kroppen.

Klik her for uddybende information angående vaccinens funktion.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk