Vacciner

Vaccination af gravide

Beskyttelse af den gravide rejsende

Den gravide bør om muligt beskyttes på samme måde som andre rejsende. Det gælder både for vaccinationer og for beskyttelse mod malaria. Desværre kan alle vacciner og al malariamedicin ikke benyttes til gravide.

I tilfælde, hvor der ikke kan tilbydes relevant forebyggelse mod mulig sygdom på rejsen, bør den gravide nøje overveje, om rejsen kan undgås eller udskydes til efter fødslen. Rejser, hvor den gravide uden gradvis tilvænning skal opholde sig i højder over 3000 meter over havet eller skal opholde sig i fjerntliggende områder, frarådes generelt, da risiko for højdesyge og fornuftig medicinsk undersøgelse og behandling kan være meget sparsom.

Flyrejse og den gravide

Flyrejse udgør ikke en forhindring for gravide med en normal graviditet. Det anbefales, at den gravide efter 28. uge medgives et brev fra egen læge med angivelse af den forventede fødselsdato.

Det anbefales ikke at flyve sent i graviditeten, dvs. efter 36. uge for førstegangsfødende og efter 32. uge for flergangsfødende kvinder. Tjek reglerne hos det enkelte flyselskab før du køber billet da reglerne kan variere. Graviditet der ikke er forløbet normalt kræver lægelig tilladelse til flyrejse.

Gravide har større risiko for blodpropper i benene og anbefales at bære støttestrømper ved flyrejser på over 3 timer.

Vaccination af gravide

Overordnet set vaccinerer man kun gravide hvis der foreligger en reel risiko for udsættelse af smitte. Det kan der være ved rejser. Derfor bør den gravide så vidt muligt vaccineres som andre rejsende.

Som hovedregel kan døde og inaktiverede vacciner benyttes til gravide. Levende vacciner kan ikke benyttes. Se nedenstående tabel

VaccineKan anvendes?
BCGNej
MFRNej
Skoldkopper/ZosterNej
Gul feber, levendeNej
Tyfus, oralNej
Tyfus, injektionJa
DifteriJa
JE (Ixiaro)Ja
TBEJa
Pneumokok, polysaccaridJa
Pneumokok, konjugeretIkke godkendt 18–49 år
Hepatitis AJa
Hepatitis BJa
Meningokok, konjugeretJa
Polio (IPV, inaktiveret)Ja
Kolera (oral vaccine)Ja
RabiesJa
Influenza, inaktiveretJa
TetanusJa

Vacciner som ikke bør gives til gravide

Gul feber vaccine bør normalt undgås. Vaccination anbefales i sjældne tilfælde til gravide, som rejser til et område med aktuel epidemi, idet risikoen for sygdom i denne situation vurderes at overstige den teoretiske risiko ved vaccination. Hvis en gravid rejser til et område, der kræver dokumentation for gul feber vaccination ved indrejse, kan der udstedes en attest på, at vaccinationen er kontraindiceret (”Undtagelsesattest”). Dette gøres også til ammende kvinder

Kombinationsvaccinen MFR eller enkeltvaccine mod røde hunde eller mæslinger bør ikke gives til gravide.

Skoldkoppevaccinen bør ikke gives til gravide, men da gravide har øget risiko for komplikationer ved skoldkoppesygdom bør kvinder der ikke har haft skoldkopper vaccineres efter fødslen for at sikre beskyttelse før efterfølgende graviditet.

Vacciner som sædvanligvis ikke bruges til gravide

Pneumokokvaccination (Pneumovax®) anbefales ikke som rejsevaccine, men kan gives, såfremt den gravide er i øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom, og at der foreligger en konkret risiko for smitte. Den konjugerede pneumokokvaccine (Prevenar13®) har man ikke nok data på til at kunne udtale sig, så derfor vil man afstå fra at give denne.

HPV-vaccine tilbydes via børnevaccinationsprogrammet primært til unge kvinder før den seksuelle debut. Mange kvinder påbegynder også et HPV vaccinationsprogram efter den seksuelle debut. Hvis graviditet opnås inden vaccinationsserien, på 3 vaccinationer, er færdiggjort, bør den eller de resterende vaccinationer udskydes til efter graviditeten.

Amning

Levende vacciner er kontraindiceret under amning. Da risikoen for overførsel af vaccinevirusstammen til spædbørn fra ammende mødre er sandsynlig. Gul feber vaccine gives kun til ammende mødre på samme indikation som vaccination af gravide, eller at barnet som ammes er over 9 måneder og får vaccinen på samme tidspunkt.

Malaria forebyggelse

Malaria hos den gravide øger risikoen for død og alvorlig sygdom både hos den gravide og hos fosteret. Gravide bør derfor advares om risikoen ved rejser til områder med malaria. Dette gælder i skærpet grad ved rejser til områder med resistente malariaparasitter. De mest anvendte produkter til forebyggelse af malaria, kan ikke bruges af gravide. Generelt er det kun produktet Lariam som kan bruges. Danske Lægers Vaccinations Service kan udstede recepter på malariamedicin til den gravide i specielle situationer. Generelt vil DLVS ikke anbefale gravide at rejse til områder med risiko for malaria.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk