RNC specialblodprøve

Danske Lægers Vaccinations Service har indgået samarbejde med Rehab-Partner Neurologic Recovery Clinics (RNC) omkring blodprøvetagning af deres patienter.

Samarbejde mellem Danske Lægers Vaccinations Service og RNC

Danske Lægers Vaccinations Service har indgået samarbejde med Rehab-Partner Neurologic Recovery Clinics (RNC) omkring blodprøvetagning af deres patienter. RNC er fysisk placeret i Skejby ved Århus, men har ingen relation til AUH (Århus Universitets Hospital) der også er placeret i Skejby.

Det vil være muligt at få foretaget en blodprøve i følgende fem klinikker: Horsens, Odense, Roskilde, Østerbro og Århus.

Pris for blodprøven: kr. 1650,-

Henvisning til Blodprøvetagning fra RNC

Patienterne bliver henvist fra RNC til blodprøvetagning i en af vores klinikker som foretager blodprøver. Klinikkerne har en fast blodprøvepakke kaldet RNC, og denne benyttes når en patient bestiller tid.

Vurdering og Godkendelse til Re-Mind behandling

Tobias Danvel, Læge

Tobias Danvel, Læge – MD Blodprøve til vurdering af kontraindikerende tilstande og godkendelse til “Re-Mind” behandling hos Rehab-Partner Neurologic Recovery Clinics.

Hvorfor får man lavet en specialblodprøve fra RNC?

Der er flere grunde til, at patienter kan have behov for en specialblodprøve fra RNC:

Diagnostik af Kontraindikerende Tilstande

Blodprøven hjælper med at identificere tilstande eller sygdomme, der kan kontraindicere bestemte behandlinger, såsom “Re-Mind” behandling. Dette sikrer, at patienten ikke udsættes for unødvendige risici.

Evaluering af Behandlingsbehov

Ved at analysere de specifikke biomarkører kan lægerne bestemme, om patienten er en egnet kandidat til bestemte behandlinger, og skræddersy behandlingsplanen i overensstemmelse hermed.

Overvågning af Helbredstilstand

Regelmæssig blodprøvetagning kan hjælpe med at overvåge patientens helbred over tid og opdage ændringer, der kan indikere begyndende sygdomme eller behov for justering af igangværende behandlinger.

Forebyggelse

Ved at identificere risikofaktorer tidligt kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger for at forbedre patientens langsigtede helbred og trivsel.

En specialblodprøve fra RNC er således et værdifuldt redskab i moderne medicin, der hjælper med at sikre præcis diagnostik og effektiv behandling af patienterne.

Du kan få taget en specialblodprøve med hurtigt svar i vores klinikker i Horsens, Odense, Roskilde, Østerbro og Århus.

Book en tid til en special blodprøve og få hurtigt svar.

Har du brug for andre vigtige antistoftest?

Når du har rejst til tropiske og subtropiske lande, kan det være en god ide at få foretaget antistoftest for parasitter og tropiske sygdomme.

Afhængigt af hvor du har opholdt dig, og hvad du har lavet, kan det anbefales at blive testet for Hepatitis B, Syfilis, Denguefeber, Zikavirus og/eller Tuberkulose. Du kan læse mere om disse tropesygdomme og vores antistoftests i nedenstående links.

Læs mere her

  • Hvor er der risiko for at få Hepatitis B? Læs mere her.
  • Hvornår bør jeg blive testet for Syfilis? Læs mere her.
  • Hvad er Denguefeber, og hvor findes den? Læs mere her.
  • Hvad er Zikavirus, og er det farligt? Læs mere her.
  • Hvad er symptomerne på Tuberkulose, og hvordan smitter det? Læs mere her.

Skrevet af rejsemedicinsk ekspert Dr. Carsten Schade Larsen
Redigeret d. 17-05-2024
Næste redigering d. 01-12-2025

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk