Vacciner

Influenza

4-valent influenzavaccine

Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer med den 4-valente influenzavaccine. Vaccinen indeholder en ekstra stamme influenza-B, hvilket giver en højere beskyttelse mod influenza.

Sæsoninfluenza

Sæsoninfluenza er en smitsom infektionssygdom som skyldes influenzavirus. Sygdommen smitter ved direkte kontakt eller dråbeinfektion, f.eks. ved host og nys. Sæsoninfluenza kan ramme alle mennesker og efterlader ikke varig immunitet. Almindelig vintersnue er ikke influenza.

Tal og forekomst

Sæsoninfluenza optræder i epidemier af 4-6 ugers varighed, oftest i perioden december-marts. Influenzaepidemier rammer ca. hver andet år, og under en influenzaepidemi rammes flere end 1 million danskere. Ved en influenza epidemi øges dødeligheden i Danmark med mellem 1000 og 2000 mennesker. Ni ud af ti af disse er mennesker over 65 år.

Symptomer

Sæsoninfluenza viser sig ved en pludselig udtalt sygdomsfornemmelse ledsaget af høj feber med kulderystelser, muskelømhed, hoste og hovedpine. Almindeligvis bedres sæsoninfluenza efter 3–5 dage, og de fleste er raske efter 1 uge.

Hos nogle kan der dog opstå komplikationer, for eksempel lungebetændelse, som betyder at sygdommen varer længere. Det er primært ældre og kronisk syge som rammes af de komplicerede forløb.

Influenza vaccination

Det er ikke muligt at forebygge sæsoninfluenza med motion, kost eller frisk luft. Den mest effektive måde at mindske risikoen for at blive smittet, er ved at lade sig vaccinere. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90% af alle sygdomstilfælde. Hos ældre personer er beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald omkring 50%. Verdenssundheds organisationen, WHO, og de amerikanske sundhedsmyndigheder angiver, at influenzavaccination kan sænke sygeligheden blandt raske arbejdere.

Virkninger og bivirkninger ved vaccination?

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza selvom du er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinationen kan give bivirkninger som ømhed dér hvor man bliver stukket, feber eller utilpashed. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage. Man bør ikke blive vaccineret, hvis man er allergisk over for æg, da vaccinen er produceret på æggeproteiner. Har man feber på vaccinationsdagen, bør vaccinationen udskydes til feberen har lagt sig.

DLVS udfører ikke gratis influenza vaccination i 2023.

Vi henviser derfor til Vacciner.dk, hvor det er muligt at booke tid til en gratis influenza vaccination.

Sæsoninfluenza medfører hvert år stor sygelighed, samt en stigning i hospitalsindlæggelser og dødelighed. Alvorlige tilfælde rammer især ældre mennesker og personer med visse kroniske lidelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor sæson-influenzavaccination af personer tilhørende nedenstående risikogrupper og influenzavaccination er derfor gratis for alle personer i følgende risikogrupper:

 • Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering:
  • Personer med kroniske lungesygdomme.
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  • Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling påbegyndes for bedst mulig respons).
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. Herunder personer med f.eks. påvirket respiration pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps.
  • Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Herunder personer med hæmoglobinopatier som seglcelleanæmi.
  • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
  • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide tilhører en risikogruppe.
 • Sundhedspersonale


Vaccinationen skal foretages hvert år mellem oktober og januar, da influenzatyperne hele tiden ændrer sig.

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Det er børn som behandles på børneafdelinger for sygdomme der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mfl. Det anbefales ikke at børn med sukkersyge eller velbehandlet astma influenzavaccineres.

 • I lande som England, Tyskland, Holland og Spanien bliver ca 22 % af befolkningen vaccineret. I USA og Canada ca 30 %. I Danmark er det kun 12 % af befolkningen.
 • Den Spanske syge var en influenzaepedemi der raserede i Europa og resten af verdenen i 1918 til 1919? Epidemien tog livet af godt 50 millioner mennesker, hvoraf ca. 14.000 var danskere.
 • Der bruges halvandet hønseæg for hver influenzavaccine der bliver produceret. Alene i Europa bruges der årligt ca. 90 millioner æg til produktion af influenzavacciner.

Her kan du læse mere om indholdet i årets influenzavaccine.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk