Hepatitis A

Pris pr. Dose: 600 DKK

Hepatitis A skyldes infektion med hepatitis A virus (HAV). Cirka tre uger efter smitte optræder symptomer på leverbetændelse, der viser sig ved feber, kvalme, mavesmerter og gulsot. Urinen bliver mørkfarvet, og afføringen bliver lys. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune. Virus overføres gennem drikkevand og mad forurenet med afføring. Hepatitis A kan særligt hos voksne være alvorlig. Der findes ingen behandling.

Se her om det anbefales at blive vaccineret imod smitsom leverbetændelse til dit rejsemål.


Vaccine indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A virus.

Hvem bør vaccineres?

Vaccinen kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A virus. Dette inkluderer personer, for hvem hepatitis A er en arbejdsbetinget risiko, eller hvor der er en forøget risiko for overførsel. Smitsom leverbetændelse er udbredt i hele verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika.

Vaccine dosis

Efter første vaccination sikres næsten 100% beskyttelse i et år. Efter 2. vaccination, der anbefales mellem 6-12 måneder efter første vaccination,opnås langvarig beskyttelse på 40 år.

Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen.

 

Vaccination før rejse

2 uger

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Graviditet og amning

Vaccinen kan anvendes ved graviditet og amning. Den gravide bør således om muligt beskyttes på samme niveau og indikation som andre rejsende.

I amme perioden bør vaccinen kun anvendes ved relevant indikation.

Beskyttelsestid

40 år

Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

Pris pr. Dose

600 DKK