Vacciner

Influenza – børn 2-6 år

Pris pr. Dose: Er en del af statens gratisordning

Levende svækket.

Vaccination anbefales til børn i alderen 24 mdr. og op til og med 6 år.

0,2 ml (administreret som 0,1 ml pr. næsebor).

Børn, som ikke tidligere er blevet vaccineret mod sæsonbestemt influenza, bør have en anden dosis efter mindst 4 uger.

  • Overfølsomhed over for de aktive stoffer, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 (f.eks. gelatine), eller over for gentamicin (et muligt reststof).
  • Alvorlig allergisk reaktion (f.eks. anafylakse) over for æg eller over for æggeproteiner (f.eks. ovalbumin).
  • Børn og unge med klinisk betydende immundefekt, som skyldes sygdomme eller immunsupprimerende behandling, såsom: akut eller kronisk leukæmi; lymfom; symptomatisk HIV-infektion; cellulær immundefekt eller behandling med højdosis kortikosteroider. Fluenz Tetra er derimod ikke kontraindiceret til personer med asymptomatisk HIV-infektion, til personer, som modtager topikale/inhalerede kortikosteroider eller systemiske lavdosis-kortikosteroider, eller til personer, som er i substitutionssbehandling med kortikosteroider som, f.eks. ved binyrebarkinsufficiens.
  • Børn og unge under 18 år, som modtager salicylatbehandling på grund af forbindelsen mellem Reyes syndrom og salicylater og vildtype-influenzainfektion.

De hyppigste bivirkninger er løbende eller tilstoppet næse, nedsat appetit, træthed, feber, muskelsmerter og hovedpine. De fleste bivirkninger er milde og kortvarige. Da det er en levende vaccine, kan barnet udskille influenzavira i op til 14 dage efter vaccination, der kan give problemer for svært immunsupprimerede personer.

Er en del af statens gratisordning

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk