Hepatitis A+B vaccine.
Gives til børn fra 1 år til og med 15 år, og giver beskyttelse mod smitsom leverbetændelse (hepatitis) type A og B. Ambirix vaccinen gives som to doser med seks måneders mellemrum.

 

Beskyttelse mod hepatitis B vil først opnås efter 2. dosis, hvorimod der allerede efter 1. dosis er beskyttelse mod hepatitis A. Ambirix bør kun anvendes, hvis risikoen for hepatitis B smitte under vaccinationsforløbet er lav.

 

Såfremt barnet skal være beskyttet mod både Hepatitis A og B under en kommende rejse (inden for seks måneder) anvendes fortsat Twinrix pædiatrisk vaccinen. Ambirix bør kun gives, hvis fuldførelsen af vaccinationsforløbet på to doser kan sikres.

 

Ambirix og Twinrix (voksen) vaccinerne er identiske vacciner, men anvendes henholdsvis til vaccination af børn (Ambirix) og voksne (Twinrix) om end med forskelligt program (to vaccinationer til børn og tre vaccinationer til voksne). Vaccinerne er som nævnt identiske og kan derfor substituere hinanden.