Vacciner

Hepatitis A+B (børn) – Ambirix

Pris pr. Dose: kr. 795,-

Denne vaccine kan kræve flere doser. Læs mere under vaccinedosis

Bemærk at Sygeforsikring ‘danmark’ giver mellem 50%-75% i tilskud. Læs mere her

Hepatitis A+B vaccine.
Gives til børn fra 1 år til og med 15 år, og giver beskyttelse mod smitsom leverbetændelse (hepatitis) type A og B. Ambirix vaccinen gives som to doser med seks måneders mellemrum.

 

Beskyttelse mod hepatitis B vil først opnås efter 2. dosis, hvorimod der allerede efter 1. dosis er beskyttelse mod hepatitis A. Ambirix bør kun anvendes, hvis risikoen for hepatitis B smitte under vaccinationsforløbet er lav.

 

Såfremt barnet skal være beskyttet mod både Hepatitis A og B under en kommende rejse (inden for seks måneder) anvendes fortsat Twinrix pædiatrisk vaccinen. Ambirix bør kun gives, hvis fuldførelsen af vaccinationsforløbet på to doser kan sikres.

 

Ambirix og Twinrix (voksen) vaccinerne er identiske vacciner, men anvendes henholdsvis til vaccination af børn (Ambirix) og voksne (Twinrix) om end med forskelligt program (to vaccinationer til børn og tre vaccinationer til voksne). Vaccinerne er som nævnt identiske og kan derfor substituere hinanden.

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A virus samt oprenset overfladeantigen fra hepatitis B virus.

Vaccination kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med hepatitis A og hepatitis B virus. Begge infektioner er udbredt i store dele af verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika. Personer, der i længere tid skal opholde sig i den tredje verden bør vaccineres.
Patienter med kronisk hepatitis C infektion bør vaccineres.

 

 

Der gives to doser med mindst 6 måneders mellemrum.

2 uger (kun A)

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Ikke relevant, da vaccinen alene anvendes til børn under 15.

Efter 2 doser, mindst 40 år for Hep. A og livslang for Hep. B

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

kr. 795,-

Skrevet af rejsemedicinsk ekspert Dr. Carsten Schade Larsen
Redigeret d. 30-11-2023
Næste redigering d. 26-10-2024

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk