Kolera (ligger i pakker af 2 stk.)

Pris pr. Dose: 2x 305 DKK

Kolera er en vand- og fødevarebåren infektion, som forårsages af en sygdomsfremkaldende tarmbakterie, Vibrio cholerae. Kolera symptomer er kraftig vandtynd diarre og opkast. Væsketabet kan hurtigt blive livstruende. Smitte sker gennem forurenet mad og drikke. Koleravaccination anbefales primært til rejsende ved langvarige ophold i udviklingslande eller under primitive forhold.

 

Vaccinen beskytter normalt i to år. Vaccinen beskytter også i nogen grad mod turistdiarre.

 

Vaccinen opblandes i væske og drikkes inden afrejse. Vaccinen kommer alene i pakker med to styk.


Vaccine indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede kolerabakterier af fire forskellige typer samt en oprenset, ikke-giftig komponent.

Hvem bør vaccineres?

Personer, som skal rejse til områder med igangværende eller forventet koleraepidemi, eller som skal opholde sig i længere tid i områder med risiko for kolerasmitte.

Vaccine dosis

Ældre end seks år: To doser med mindst en uges mellemrum.
To-seks år: Tre doser med mindst en uge mellemrum.

Vaccination før rejse

3-4 uger

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Akut mave-tarm-sygdom. Børn under to år.

Graviditet og amning

Erfaring savnes.

Beskyttelsestid

2 år

Bivirkninger

Der kan forekomme lette gener fra mave-tarm-systemet, såsom diarré eller følelse af oppustethed og kvalme.

Pris pr. Dose

2x 305 DKK