Hepatitis A+B (børn)

Pris pr. Dose: kr. 560,-

Gives til børn fra 1 år til og med 15 år, og giver beskyttelse mod smitsom leverbetændelse (hepatitis) type A og B.

Der er aktuelt to typer kombinerede hepatitis A+B vacciner til børn, eller rettere to forskellige metoder/programmer til vaccination af børn. De to vacciner hedder Twinrix pædiatrisk og Ambirix. Begge vacciner er identiske med den almindelige hepatitis A+B (Twinrix) men Twinrix pædiatrisk indeholder en mindre dosis end de alm. Twinrix/Ambirix vacciner.

Twinrix pædiatrisk programmet, som er beskrevet her, anvendes når beskyttelse mod såvel hepatitis A og B er ønsket inden afrejse, og såfremt afrejse tidspunktet er mindre end seks måneder efter første vaccination.

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A virus samt oprenset overfladeantigen fra hepatitis B virus.

Vaccination kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med hepatitis A og hepatitis B virus. Begge infektioner er udbredt i store dele af verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika. Personer, der i længere tid skal opholde sig i den tredje verden bør vaccineres.
Patienter med kronisk hepatitis C infektion bør vaccineres.

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige mulige intervaller. Ved revaccination opnås langvarig dækning.

 

Vaccinationsprogram

Det normale vaccinationsprogram består af tre doser heraf to doser før afrejse.

1. dosis = dag 0

2. dosis kan gives fra dag 0 + 28 dage til dag 0 + 60 dage

3. dosis kan gives fra dag 0 + 5 mdr. til dag 0 + 24 mdr.

 

Hurtigt program

Der kan skæres ca. 1 uge af vaccinationsforløbet før afrejse ved at anvende et hurtigere program bestående af i alt fire doser, heraf tre inden afrejse.

1. dosis = dag 0

2. dosis dag 0 + 7 dage

3. dosis dag 0 + 21 dage

4. dosis fra dag 0 + 1 år til dag 0 + 2 år.

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Ikke relevant, da vaccinen alene anvendes til børn under 15.

Hep A 40 år/Hep B livslang

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

kr. 560,-