Difteri-Stivkrampe

Pris pr. Dose: 285 DKK

Difteri er en luftvejsinfektion forårsaget af bakterien Corynebacterium diphteriae (og sjældent Corynebacterium ulcerans). Sjældent ses infektionen udgående fra hud eller andre slimhinder. Bakterien kan producere et toksin (giftstof), der kan angribe forskellige organsystemer, herunder hjertemusklen og centralnervesystemet, og sygdommen kan være dødelig.
Stivkrampe forårsages af den anaerobe bakterie Clostridium tetani. Selve bakterien har kun ringe evne til at vokse i vævet, men den danner et kraftigt virkende toksin (giftstof). Tetanustoksinet hæfter sig til nerver i sårområder og transporteres via nervebanerne til hjerne og rygmarv. Her hæmmer det den normale aktivitet af især de motoriske nerver.

 

Vaccination mod difteri og stivkrampe indgår i Danmark i børnevaccinationsprogrammet. Denne vaccine anvendes til at booste efter den normale grundvaccination. Alle som er grundvaccineret mod difteri og tetanus bør revaccineres, første gang efter 4-5 år og herefter hvert 10. år.

 

Denne vaccine anbefales til alle rejsemål.

 


Vaccine indhold

Vaccinen indeholder giftstoffer (toksiner) fra difteri- og stivkrampebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider).

 

Hvem bør vaccineres?

Alle som er grundvaccineret mod difteri og tetanus bør revaccineres, første gang efter 4-5 år og herefter hvert 10. år. Voksne, som har fået større sår eller andre hudlæsioner, der kan medføre risiko for infektion med stivkrampebakterier, bør revaccineres med denne vaccine, såfremt de ikke er vaccineret inden for de seneste 10 år.  Endvidere anbefales revaccination i forbindelse med rejser til udlandet, såfremt sidste vaccination er mere end 10 år siden. Denne vaccine bør ikke anvendes til grundvaccination.

Vaccine dosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination.

Vaccination før rejse

1 uge

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun anvendes under graviditet ved klar indikation, og når lægen vurderer, at de mulige fordele opvejer de mulige risici for fostret.

Beskyttelsestid

10 år

Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.

Pris pr. Dose

285 DKK