Vaccination af gravide

Beskyttelse af den gravide rejsende

Den gravide bør om muligt beskyttes på samme måde som andre rejsende. Det gælder både vedrørende vaccinationer og forebyggende malariapiller. Dog kan ikke alle vacciner og al malariamedicin benyttes til gravide.

I tilfælde, hvor der ikke kan tilbydes relevant forebyggelse, bør den gravide nøje overveje, om rejsen kan undgås eller udskydes til efter fødslen.

Generelle for den gravide rejsende

Flyrejse udgør ikke en forhindring for gravide med en normal graviditet. Det anbefales, at den gravide efter 28. uge medgives et brev fra egen læge med angivelse af forventet fødselsdato.

Det anbefales ikke at flyve sent i graviditeten, dvs. efter 36. uge for enkeltbarns graviditet og efter 32. uge for flerbørns graviditet. Tjek reglerne hos flyselskabet før du køber billet da reglerne kan variere. Graviditeter der ikke er forløbet normalt kræver lægelig tilladelse til flyrejse.

Gravide har større risiko for blodpropper i benene og anbefales at bære støttestrømper ved rejser på over 3 timer. Rejser, hvor den gravide uden gradvis tilvænning skal sove i højder over 3000 meter over havet eller opholde sig i fjerntliggende områder, frarådes.

Vaccination af gravide

Overordnet set vaccinerer man kun gravide hvis der foreligger en reel risiko for udsættelse af smitte. Det kan der være ved rejser. Derfor bør gravide så vidt muligt vaccineres som andre rejsende.

Som hovedregel kan døde og inaktiverede vacciner benyttes til gravide. Levende vacciner kan ikke benyttes. Se nedenstående tabel

Vaccine Kan anvendes?
BCG Nej
MFR Nej
Skoldkopper/Zoster Nej
Influenza, levende Nej
Gul feber, levende Nej
Tyfus, oral Nej
Tyfus, injektion Ja
JE (Ixiaro) Ja
TBE Ja
Pneumokok, polysaccarid Ja
Pneumokok, konjugeret Ikke godkendt 18–49 år
Hepatitis A Ja
Hepatitis B Ja
Meningokok, konjugeret Ja
Polio (IPV, inaktiveret) Ja
Kolera (oral vaccine) Ja
Rabies Ja
Influenza, inaktiveret Ja
Tetanus Ja
Difteri Ja

Vacciner som ikke bør gives til gravide

Gul feber vaccine bør normalt undgås. Vaccination anbefales i sjældne tilfælde til gravide, som rejser til et område med aktuel epidemi, idet risikoen for sygdom i denne situation vurderes at overstige den teoretiske risiko ved vaccination. Hvis en gravid rejser til et område, der kræver dokumentation for gul feber vaccination ved indrejse, kan der udstedes en attest på, at vaccinationen er kontraindiceret (”Undtagelsesattest”). Dette gøres også til ammende kvinder

Tuberkulosevaccine må ikke gives til gravide, men vil også sjældent være indiceret.

Kombinationsvaccinen MFR eller enkeltvaccine mod røde hunde eller mæslinger bør ikke gives til gravide.

Skoldkoppevaccinen bør ikke gives til gravide, men da gravide har øget risiko for komplikationer ved skoldkoppesygdom bør kvinder der ikke har haft skoldkopper vaccineres efter fødslen for at sikre beskyttelse før efterfølgende graviditet.

Vacciner som sædvanligvis ikke bruges til gravide

Pneumokokvaccination (Pneumovax®) anbefales ikke som rejsevaccine, men kan gives, såfremt den gravide er i øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Det gælder primært hvis man har fået fjernet sin milt. Den konjugerede pneumokokvaccine (Prevenar13®) er ikke registreret til brug i aldersintervallet 18-49 år og bør ikke gives. I stedet gives pneumovax.

HPV-vaccine tilbydes via børnevaccinationsprogrammet primært til unge kvinder før den seksuelle debut. Mange kvinder påbegynder også et HPV vaccinationsprogram efter den seksuelle debut. Hvis graviditet opnås inden vaccinationsserien, på 3 vaccinationer, er færdiggjort, bør den eller de resterende vaccinationer udskydes til efter graviditeten.

Amning

Levende vacciner er kontraindiceret under amning. Da risikoen for overførsel af vaccinevirusstammen til spædbørn fra ammende mødre er sandsynlig, bør gul feber vaccine kun gives til ammende mødre på samme indikation som vaccination af gravide.

Malaria forebyggelse

Malaria hos den gravide øger risikoen for død og alvorlig sygdom både hos den gravide og hos fosteret. Gravide bør derfor advares om risikoen ved rejser til områder med malaria. Dette gælder i skærpet grad ved rejser til områder med resistente malariaparasitter.

Danske Lægers Vaccinations Service udsteder ikke recepter på malariamedicin til gravide.