Rabies (Hundegalskab)

Pris pr. Dose: 840 DKK

Rabies skyldes infektion med et virus (rabiesvirus), der er et lysavirus af rhabdovirusfamilien. Rabies er årsag til dødelig hjernebetændelse. Den klassiske, sylvanske rabies kan forekomme hos kødædende dyr som hund, vaskebjørn, kat, abe eller ræv samt visse flagermus i Amerika. Denne type findes ikke i Danmark, og klassisk rabies er i det hele taget sjælden i vores del af Europa. Dog ses i sjældne tilfælde sygdom hos ulovligt importerede, uvaccinerede dyr. I Danmark forekommer rabies kun hos flagermus, European Bat Lyssa Virus (EBLV). Smitte af mennesker sker hyppigst i Afrika syd for Sahara samt i Asien. I Europa rapporteres årligt få tilfælde af hundegalskab hos mennesker fra Rusland og andre tidligere Sovjet Republikker. Det skønnes, at omkring 35.000-40.000 mennesker dør af rabies om året, stort set alle i udviklingslande.

 


Vaccine indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret rabiesvirus.

Hvem bør vaccineres?

Rejsende til lande, hvor der er høj risiko for smitte med rabiesvirus. Personer med arbejde, der indebærer særlig høj smitterisiko, f.eks. dyrlæger og biologer med tæt kontakt til dyr, som kan være rabiessmittede, herunder flagermus. Vaccinen anvendes både forebyggende og ved mistanke om mulig rabiessmitte.

Vaccine dosis

Vaccination består af to injektioner der gives på dag 0 og dag 7. Vaccinationen giver i almindelighed livslang beskyttelse. Personer med særlig arbejdsrelateret risici for rabies smitte, anbefales at måle sit antistof niveau efter ca. 5 år mhp eventuel booster. Hvis man bliver bidt af et dyr med rabies, skal man på trods af vaccination søge læge mhp. yderligere vaccination.

Vaccination før rejse

3 uger

Hvem bør ikke vaccineres?

Forebyggende vaccination: I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Ved mistanke om mulig rabiessmitte bør vaccination altid foretages. I tilfælde af allergiske reaktioner eller alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination, bør en alternativ vaccine vælges, såfremt en sådan er tilgængelig.

Graviditet og amning

Vaccinen kan anvendes under graviditet og amning.

Beskyttelsestid

Livslang

Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

Pris pr. Dose

840 DKK