Rabies skyldes infektion med et virus (rabiesvirus), der er et lysavirus af rhabdovirusfamilien. Rabies er årsag til dødelig hjernebetændelse. Den klassiske, sylvanske rabies kan forekomme hos kødædende dyr som hund, vaskebjørn, kat, abe eller ræv samt visse flagermus i Amerika. Denne type findes ikke i Danmark, og klassisk rabies er i det hele taget sjælden i vores del af Europa. Dog ses i sjældne tilfælde sygdom hos ulovligt importerede, uvaccinerede dyr. I Danmark forekommer rabies kun hos flagermus, European Bat Lyssa Virus (EBLV). Smitte af mennesker sker hyppigst i Afrika syd for Sahara samt i Asien. I Europa rapporteres årligt få tilfælde af hundegalskab hos mennesker fra Rusland og andre tidligere Sovjet Republikker. Det skønnes, at omkring 35.000-40.000 mennesker dør af rabies om året, stort set alle i udviklingslande.