Gul feber

Pris pr. Dose: 485 DKK

Gul feber er en virussygdom, der skyldes infektion med gul feber virus, der tilhører gruppen af flavivirus. Gul feber er en akut virusinfektion, der kan forløbe så mildt, at den ikke bliver erkendt. Symptomerne er pludseligt indsættende feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter samt kvalme og opkastninger. De fleste bliver herefter raske. Ca. 15 % kan efter en kort bedring få tilbagefald og udvikle gulsot som tegn på leverbetændelse. I særligt alvorlige tilfælde ses også blødningsforstyrrelser. Ca. 20-50% af patienter med gulsot dør. Gul feber er en virusinfektion, der overføres via myg, der typisk stikker om dagen. Der findes ingen behandling, og dødeligheden er høj. Gul feber optræder hyppigt i epidemier.

Se her om det anbefales at blive vaccineret imod gul feber til dit rejsemål.


Vaccine indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket virus.

Hvem bør vaccineres?

Rejsende til lande, hvor der forekommer gul feber skal vaccineres, samt personer, som håndterer potentielt smittefarligt materiale (f.eks. laboratoriepersonale).

Vaccine dosis

Vaccination består af en injektion. Den skal gives senest 10 dage før indrejse i et land med gul feber og beskytter hele livet. Imidlertid er der nogle lande, der kræver, at man er blevet vaccineret inden for de sidste 10 år. Har man derfor fået en gul feber vaccine for mere end 10 år siden, er det en god idé at kontrollere om der er specifikke krav til gul feber vaccination i det eller de lande man påtænker at besøge.

Vaccination før rejse

10 dage

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, f.eks. æg. Vaccination med levende svækket vaccine bør ikke anvendes til personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling). Børn under 9 måneder.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Der henvises til egen læge.

Beskyttelsestid

Livslang

Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. I yderst sjældne tilfælde kan alvorlige bivirkninger indtræffe. For yderligere informationer henvises til lægen.

Pris pr. Dose

485 DKK