Vacciner

Lungebetændelse

Lungebetændelse

Lungebetændelse (pneumoni) er en infektion i lungevævet. Pneumokokker er bakterier, der kan forårsage en række forskellige og alvorlige infektionssygdomme, som eksempelvis lungebetændelse, blodforgiftning, hjernehindebetændelse og mellemørebetændelse. Pneumokker er årsag til 60-80% af alle de lungebetændelser, som skyldes bakterier, og pneumokokinfektioner i form lungebetændelse rammer særligt ældre og svækkede personer. Lungebetændelsen kan godt blive meget alvorlig, specielt hvis man i forvejen er svækket, og man kan dø af lungebetændelse. I sjældne tilfælde kan lungebetændelse give blodforgiftning eller meningitis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). IPS defineres som et sygdomstilfælde, hvor der er påvist pneumokokker i cerebrospinalvæske, blod eller andet normalt sterilt prøvemateriale.

En lungebetændelse varer som regel 1-2 uger – derefter er man rask.

Tal og forekomst

Før 2007 var pneumokokker årsag til omkring 1.000 tilfælde af meningitis og blodforgiftning hos spædbørn og ældre. Siden indførelse af pneumokokvaccination med Prevenar7 i 2007 og senere Prevenar13 i 2010 er antallet af (IPS) faldet med ca. 70 % hos børn under 2 år og ca. 20 % i hele befolkningen. Vaccination mod pneumokokker gives primært for at beskytte mod (IPS).

I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. De seneste data viser at PPV23 giver 73 % beskyttelse mod (IPS) og 33 % mod pneumoni forårsaget af vaccinetyper.

Symptomer

De typiske symptomer på lungebetændelse er:

 • Feber
 • Kulderystelser
 • Hoste med slim, der kommer op fra lungerne
 • Åndenød og smerter ved dyb vejrtrækning
 • Træthed, udmattelse, muskelsmerter og eventuel hovedpine.

Ved nogle typer lungebetændelse er lungesymptomerne ikke så fremtrædende, og billedet ligner mest en mild influenza med ondt i halsen og musklerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod lungebetændelse med vaccinen Pneumovax (PPV23) af personer der tilhører nedenstående risikogrupper og vaccinationen er derfor gratis for alle personer i følgende risikogrupper:

 • Personer med bopæl et af de følgende steder:

  a) Plejehjem, jf. servicelovens § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

  b) Botilbud efter §§ 107, 108 eller 110 i serviceloven.

  c) Botilbudslignende botilbud efter § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, hvis personen modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.
 • Personer der er fyldt 65 år
 • Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre, handicap boliger, plejeboligbebyggelser og friplejeboliger
 • Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:
  a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  d) Personer med liquorlækage.
  e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  f) Personer med Cochlear implantation.
  g) Personer med stamcelletransplantation.
  h) Personer med organtransplantation.i) Personer med diabetes mellitus.
  j) Personer med kronisk hjertesygdom.
  k) Personer med kronisk lungesygdom.
  l) Personer med kronisk nyresygdom.
  m) Personer med kronisk leversygdom.
 • Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.
  a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  b) Personer med hjerteinsufficiens.
  c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
  f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
  g) Personer med nefrotisk syndrom
  h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom

Beskyttelsen efter vaccination aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.
 • Lungebetændelse er stadig en almindelig sygdom i Danmark.
 • Omkring 70.000 mennesker rammes hvert år af lungebetændelse.
 • Ca. 15.000 bliver behandlet på sygehuset. Halvdelen af disse er over 65 år.
 • Henvendelser om lungebetændelse udgør 1-2 % af alle henvendelser hos de praktiserende læger.
 • Det er mest mænd, der får lungebetændelse.
 • Hvert år dør cirka 1.600 mennesker af lungebetændelser, flest kvinder. Dødsfaldene rammer især personer over 70 år.
 • Halvdelen af lungebetændelserne skyldes bakterier. Flertallet af dem skyldes en streptokok-bakterie, der kaldes pneumokokken, som giver den typiske lungebetændelse.

Virkninger og bivirkninger ved vaccination

Vaccinen hedder Pneumovax (PPV23) og beskytter mod 23 typer pneumokok-serotyper (bakterier). Der findes dog over 90 pneumokok-serotyper (bakterier) og du kan derfor godt få lungebetændelse selvom du er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinen virker mod de mest gængse og aggresive pneumokok-serotyper (bakterier). Beskyttelsen efter vaccination med PPV23 aftager over 6 år, hvorefter re-vaccination kan gives uden forudgående måling af antistoffer.

Vaccinationen udføres ved et stik i skulderåget eller overarmen. Vaccinen gives med en steril engangskanyle med en meget tynd nål. De fleste mærker slet ikke, at de bliver stukket.

Vaccinationen kan give bivirkninger som ømhed dér hvor man bliver stukket, feber eller utilpashed. Vaccinen kan ikke i sig selv give lungebetændelse. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (Phenol, Natriumchlorid, Vand til injektionsvæsker) bør ikke vaccineres.

Har man feber på vaccinationsdagen, bør vaccinationen udskydes til feberen har lagt sig.

Gratis vaccination ydes fra den 15 decemeber 2021. Fra denne dag af og til og med den 28 fenruar 2022 kan visse personer modtage gratis vaccination. Bliver man vaccineret uden for denne periode, skal man selv betale for vaccinationen.

Danske Lægers Vaccinations Service sender sygeplejerske ud til mange plejehjem og eget hjem i hele landet, for at vaccinere borgere mod lungebetændelse. Hvis du/I også vil have at vi kommer forbi netop jeres plejehjem eller eget hjem og vaccinerer, venligst kontakt os på plejehjem@dlvs.dk eller på tlf. 77 99 77 88.

Er du ikke omfattet af tilbuddet om gratis pneumokokvaccination, så kan du stadig blive vaccineret på en af vores klinikker. Dette koster 420 kr.

Her kan du læse mere om indholdet i lungebetændelsesvacccinen.