Rejsevacciner

Gul feber

Gul feber forekommer i store dele af tropisk Afrika og Sydamerika.

Mennesker smittes med gul feber virus via myggestik, hyppigst af Aedes aegypti, der trives og yngler i byer. Derfor kan man reducere risikoen for smitte ved at beskytte sig mod myggestik.

Gul feber viser sig 3-6 dage efter smittetidspunkt med feber, hovedpine og muskelsmerter. 5-20 % udvikler komplikationer i form af gulsot, nyresvigt og blødningstendens. Der er ingen specifik behandling og dødeligheden er 20-50 %. For at forhindre spredning af gul feber har flere lande krav om vaccination mod gul feber for at få indrejsetilladelse.

Anbefalinger og krav for de enkelte lande publiceres årligt af WHO i ”International Travel and Health”: http://who.int/ith/ith_country_list.pdf?ua=1

Gul feber vaccinen, Stamaril®, indeholder en levende svækket gul feber virus stamme (17-D stamme) og giver >95 % beskyttelse i mere end 10 år. WHO meldte i 2013 ud, at man anså beskyttelsen efter vaccination mod gul feber for livsvarig og at man forventer at alle lande har adopteret denne ændring senest juni 2016.

Generelt anbefales gul feber vaccination til alle rejsende >9 mdr., der opholder sig områder med risiko for gul feber.

  • Det er kontraindiceret at vaccinere børn <9 mdr., immundefekte og patienter i immunsuppressiv behandling.
  • Hos ældre >60 år bør vaccinen kun gives hvis de har en betydelig risiko for at pådrage sig gul feber.
  • Da vaccinen er fremstillet på æg bør den ikke anvendes til personer med æggeallergi.
  • Gravide bør ikke vaccineres mod gul feber.

Den rejsende skal have udleveret et vaccinationscertifikat (med officielt stempel), som er gyldigt fra 10 dage til 10 år (livslangt) efter vaccination.

Rejsende hvor der er kontraindikationer mod vaccinationer kan medgives et lægebrev om, at de ikke er gul feber vaccineret af medicinske årsager.

Kort over Afrika med lande og områder, hvor gulfeber vaccination er anbefalet

Tropisk Afrika

Kort over Sydamerika der viser lande og områder, hvor det er anbefalet at få en gulfeber vaccination inden indrejse

Sydamerika

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk