Rejsevacciner

Tyfus

Tyfus er betegnelsen for infektion med bakterien Salmonella typhi. Nogle personer er såkaldte ”bærere”, og udskiller bakterien i afføringen.

Smitte sker primært ved indtagelse af forurenede fødemidler, men kan også ske direkte fra person til person. Smitte med tyfus sker hyppigst inden for husstande og risikoen for smitte er derfor største for rejsende, der bor og spiser lokalt. Det Indiske subkontinent er det område hvor hyppigheden af tyfus hos lokalbefolkningen er højest. De fleste tilfælde af tyfus i Danmark ses netop hos indvandrere, der har været på familiebesøg i Indien eller Pakistan. Risikoen for den almindelige rejsende til andre områder er formentlig <1-5:100.000/måned.

Tyfus er imidlertid en alvorlig systemisk infektion og har ubehandlet en dødelighed på 20-30%. Ved korrekt antibiotisk behandling er dødeligheden <1%, men der er globalt tiltagende problemer med resistensudvikling.

Der er to forskellige vacciner på det danske marked Typhim Vi® og Vivotif®. Desuden er der en kombinationsvaccine mod hepatitis A og tyfus, Viatim®, hvor tyfusdelen svaret til Typhim Vi®.

Injektion: Typhim Vi® er en polysakkarid vaccine baseret på Vi-antigenet, som er specifikt for S. typhi. Vaccinen kan gives til voksne og børn >2 år og giver en relativ beskyttelse på 70% i op til 3 år.

Kapsler: Vivotif® består af tre enterokapsler, som hver indeholder 2 mia. levende, svækkede tyfus-bakterier (Salmonella typhi Ty21a). Dosis er 1 kapsel, som sluges hele, én time før et måltid dag 1, 3 og 5. Der må ikke tages antibiotika samtidig eller op til 3 dage efter sidste dosis.

  • Det anbefales at vaccinen kun gives til børn >5 år.
  • Medfødte eller erhvervede immundefekter samt mave-tarminfektion er en kontraindikation mod vaccination.

Vivotif® giver en relativ beskyttelse på 70% mod tyfus i 3 år. Ved ophold i endemisk område anbefales revaccination hver 3. år. I modsætning til Typhim Vi® giver Vivotif® også en hvis beskyttelse mod paratyfus.

Vaccination mod tyfus anbefales til:

  • Indvandrere på besøg hos slægt og venner uanset varighed af rejsen,
  • Udstationerede og rygsækrejsende med længerevarende ophold (> 4 uger) i endemiske områder.

Vaccination kan overvejes ved:

  • Korterevarende rejser til det Indiske subkontinent.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk