Vaccinationer til Bermuda

Er dit rejsemål Bermuda, en øgruppe i Atlanterhavet, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

 

 

Bermuda består af 150 øer, som alle er en del af et stort koralrev. Revet ligger på en undersøisk vulkan, der hæver sig 5000 meter over havbunden.

Det er kun 20 ud af de 150 øer, der er beboet, og på disse øer gemmer sig et af verdens mest velhavende samfund, hvor gennemsnitsindkomsten pr. borger er blandt de højeste i verden.

 

Inden afrejse til Bermuda anbefales en vaccination mod Hepatitis A og Difteri Stivkrampe.

 

Er din rejse længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, anbefales det yderligere, at du vaccineres mod Hepatitis B og Tyfus.

Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Ved vaccinationen gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den/de rejsendes specifikke situation. Denne kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis A 2 uger
Hepatitis B - - 6 uger
Dengue feber - - 4 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk