Kommuner

Plejehjem

I Danmark tilbydes aller der fylder 65 år senest 31. december 2020 gratis vaccination mod lungebetændelse. Andre borgere som også vurderes at have en forhøjet helbredsrisiko i tilfælde af lungebetændelse, tilbydes også gratis vaccination.

Vi kommer gerne ud for at vaccinere
Som en service til beboere på plejehjem, i ældreboliger og i beskyttede boliger tilbyder Danske Lægers Vaccinations Service at afholde fælles vaccinationsdage på stedet. I den forbindelse besøger Danske Lægers Vaccinations Service hvert år mere end 700 plejehjem, ældreboliger eller beskyttede boliger over hele landet.
Alle plejehjem og ældreboliger har mulighed for at blive besøgt af vores vaccinatører.
Såfremt dit plejehjem, ældrebolig eller beskyttede bolig ønsker besøg af Danske Lægers Vaccinations Service så kontakt os på en af følgende måder:

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk