Vaccinationer til Anguilla

Er dit rejsemål den caribiske ø Anguilla, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

 

 

Koraløen Anguilla er den største af fem øer i området. Anguilla er opkaldt efter en ål, hvilket beskriver øens aflange form. På øen kan du blandt andet opleve hvide sandstrande, koralrev, kalypsomusik, hummere og havsalt.

 

Inden afrejsen til Anguilla anbefales det, at du vaccineres mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe.

 

Skal du opholde dig på øen over længere tid, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intern smitteudsættelse, anbefales det yderligere, at du vaccineres mod Hepatitis B og Tyfus.

 

Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

 

De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Når du kommer til vaccination gennemgås dine konkrete forhold, herunder vaccinationshistorik og forventede aktiviteter på rejsemålet, hvorefter der gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den specifikke situation. Den anbefaling kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis A 2 uger
Hepatitis B - - 6 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk