Vaccinationer til Albanien

Går din rejse til Republikken Albanien, i den sydøstlige del af Europa, bør du være opmærksom på vaccinationsanbefalingerne. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

 

 

I det højtbeliggende land kan du opleve sjakaler, bjørne, vildsvin og store rovfugle. Og netop sidstnævnte pryder ligeledes det røde nationalflag, som er blevet et symbol på Albaniens selvstændighed.

 

Skal du opholde dig i Albanien, anbefales det, at du bliver vaccineret mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe uanset opholdets varighed.

 

Er du ude på en længere rejse, eller er rejsen af en særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med en vaccination mod Hepatitis B og Tuberkulose.

 

Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

 

De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Når du kommer til vaccination, gennemgås dine konkrete forhold, herunder vaccinationshistorik og forventede aktiviteter på rejsemålet, hvorefter der gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den specifikke situation. Den anbefaling kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Anbefalet
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Hepatitis A 2 uger
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis B - - - 6 uger

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk