Optræk af vaccine

Vaccination af voksne over 60 år mod RS Virus

Hvad er RS Virus?

Respiratorisk syncytial virus (RSV) er et almindeligt forekommende luftvejsvirus. Der findes to typer af RSV, subtype A og subtype B. Ligesom influenza er RSV-infektion typisk en vintersygdom, der optræder i epidemier af 6-10 ugers varighed. Normalt bliver 3-7 % af ældre voksne ramt af RSV-sygdom hver vinter. Dog så vi efter nedlukningen under COVID-19 en usædvanlig stigning i antal bekræftede RSV-tilfælde i sensommeren 2021, som førte til en epidemi uden for den normale sæson. Igen i 2022 så man en stigning af RSV-tilfælde uden for den normale sæson.

Hvordan smitter RSV?

Ligesom influenzavirus og SARS-CoV-2 smitter RSV gennem små dråber fra hoste, nys og lignende og alle kan blive smittet med RSV. RSV-infektion viser sig i de fleste tilfælde som en mild forkølelse. RSV kan dog hos især spædbørn, immunsvækkede og ældre med kroniske sygdomme medføre en alvorlig lungebetændelse med behov for indlæggelse på hospital og i sjældne tilfælde død.

Kan man blive vaccineret imod RSV?

Arexvy og Abrysvo er to nye vacciner, udviklet af henholdsvis GSK og Pfizer, til beskyttelse af voksne over 60 år mod RSV-infektion. Vaccinerne er begge baseret på RSV prefusion F glycoprotein (RSVpreF) og indeholder ikke levende RSV.

Vaccinerne beskytter både mod RSV subtype A og -B. I et stort klinisk studie på ca. 25.000 voksne over 60 år gav vaccination med én dosis Arexvy 74,5 % beskyttelse mod RSV-lungebetændelse over to RSV-sæsoner, 82,6 % og 56,1 % i henholdsvis 1. sæson og 2. sæson. Tilsvarende i et klinisk studie på ca. 34.000 voksne over 60 år gav vaccination med én dosis Arysvo 84,4 % beskyttelse mod RSV-lungebetændelse over to RSV-sæsoner, 88,9 % og 78,6 % i henholdsvis 1. sæson og 2.sæson. Ligesom for vacciner mod influenza og COVID-19 er beskyttelsen bedre mod svær sygdom end mod mild sygdom. Det betyder at hvis man bliver smittet med RSV selvom man er vaccineret, er der mindre risiko for at få en svær lungebetændelse. De hyppigste bivirkninger er lokal reaktion på indstiksstedet i form af smerter, rødme og hævelse og systemiske bivirkninger som træthed, hovedpine og muskelsmerter, mens feber er sjælden.

Hvad er anbefalingerne i forhold til vaccination?

Der er på nuværende tidspunkt ingen anbefalinger omkring vaccination af voksne mod RSV fra sundhedsstyrelsen eller statens serum institut. Målgrupper for vaccination mod RSV-infektion vil være de samme som målgrupper for vaccination mod influenza og COVID-19. Så man kan overveje at blive vaccineret hvis man er over 60 år og har en kronisk medicinsk sygdom (KOL, astma, hjertekarsygdom, immunsvækket, diabetes mellitus, kronisk nyre- eller leversygdom, blodsygdom eller neurologisk sygdom) eller er plejehjemsbeboer.

Information om vaccination

Vi har ledige tider i flere af vores 39 landsdækkende vaccinationsklinikker. Pris pr. dose kr. 1895,- Vaccinen kræver 1 dosis. Bemærk at der dertil kommer et konsultationsgebyr på kr. 160,-. Husk at Sygeforsikring ‘danmark’ giver mellem 50%-75% i tilskud. Læs mere om vaccinen mod RS-virus her.

Klik på knappen herunder for at booke tid til vaccination mod RS-virus. Husk at vælge “Bestillingsvaccine” ved booking.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk