En myg der er zoomet helt tæt ind på, som står på en person

Klimaforandringer og deres indvirkning på myg: En dominoeffekt for Denguefeber, Zika-virus og Malaria

Klimaforandringer er ikke blot et fjernt problem – det har også konsekvenser for vores sundhed. En af de mindre omtalte påvirkninger er, hvordan det påvirker forekomsten af myg og derved skubber til udbredelsen af sygdomme som Denguefeber, Zika-virus og Malaria.

Udvidelse af myggelevesteder:

Med stigende temperaturer og øgede mængder nedbør trives myggene i områder, hvor de før ikke trivedes. Det betyder, at der bliver risiko for myggebårne infektioner i områder, der tidligere var fri for disse sygdomme. Denne udvidelse af myggelevesteder udsætter flere mennesker for risikoen for at pådrage sig sygdomme.

Flere myg, flere problemer:

Varmere temperaturer betyder hurtigere udvikling af myggelarver, hvilket fører til større og hyppigere myggepopulationer. Det skaber en farlig cocktail for sygdomsspredning. Ændringer i nedbørsmønstre kan desuden skabe nye steder for myggene at yngle, hvilket yderligere forøger antallet af myg.

Denguefeber:

Denguefeber, som overføres af Aedes-myg, spreder sig hastigt på grund af klimaforandringerne. Myggene breder sig til nye områder, og ændringer i klimaet gør det lettere for virussen at formere sig i myggene, hvilket højner risikoen for sygdomsspredning.
Denguefeber kan forebygges via vaccination, læs mere her.

Zika-virus:

Zika-virus, også overført af Aedes-myg, trives i de udvidede myggehabitater. Varmere temperaturer accelererer virusreplikationen inden i myggene, hvilket øger sandsynligheden for, at inficerede myg overfører virussen til mennesker.
Zika-virus kan ikke forebygges via vaccination og det er derfor ekstra vigtigt at beskytte sig med myggebalsam. Læs mere her.

Malaria: Malaria, som overføres af Anopheles-myg, er særdeles følsom over for klimaændringer. Ændringer i temperatur og nedbør påvirker både myggevektoren og malariaparasittens livscyklus. Varmere temperaturer forkorter inkubationsperioden for parasitten i myggene og resulterer i øget malariaoverførsel.
Malaria kan forebygges ved brug af malariaprofylakse (Malariapiller), læs mere her.

Klimaforandringer fungerer som en katalysator, der intensiverer udbredelsen af myggebårne sygdomme som Denguefeber, Zika-virus og Malaria. En helhedsorienteret tilgang, der kombinerer klimabeskyttelse med målrettede folkesundhedsforanstaltninger, er afgørende for at beskytte samfundene mod disse trusler.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk