Gratis vaccination mod pneumokokker til alle der er fyldt 65 år samt til visse persongrupper.

Hvad er lungebetændelse?

Lungebetændelse (pneumoni) er en infektion i lungevævet. Den kan skyldes enten bakterier, virus eller svampe. Pneumokokker, som er bakterier, er årsag til omkring 30 % af alle lungebetændelser. Lungebetændelse forårsaget af pneumokokker kan godt blive meget alvorlig, specielt hvis man i forvejen er svækket. I nogle tilfælde kan pneumokok lungebetændelse kompliceres af blodforgiftning eller meningitis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS). IPS, som er en livstruende tilstand, ses overvejende hos spædbørn og ældre (65+), men en række andre personer med kroniske medicinske sygdomme har også en øget risiko for IPS.

Vaccination mod pneumokokker.

I Danmark anvender vi en vaccine der hedder Pneumovax (PPV23) der dækker 23 forskellige pneumokokserotyper.  Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis. Endvidere har den nogen forebyggende effekt over for lungebetændelse, som kan ses som følgesygdomme til influenza og andre virussygdomme. I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. De seneste data viser at PPV23 giver 73 % beskyttelse mod IPS og 33 % mod pneumoni forårsaget af vaccinetyper.

Hvor ofte skal man vaccineres mod pneumokokker?

Effekten af vaccinen aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.

Hvem tilbydes gratis vaccination?

Tilbuddet vil blive indfaset i forskellige etaper. De første vacciner der kommer til Danmark i april måned 2020 tilbydes til 5 risikogrupper:

 1. Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre og personer med handicap.

 2. Personer, der er fyldt 65 år. (Gratis vaccination tilbydes til denne gruppe fra 15. juni 2020 på alle vores klinikker)
 3. Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

  a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  d) Personer med liquorlækage.
  e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  f) Personer med Cochlear implantation.
  g) Personer med stamcelletransplantation.
  h) Personer med organtransplantation.
 4. Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

  a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  b) Personer med hjerteinsufficiens.
  c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
  f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
  g) Personer med nefrotisk syndrom
  h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom

Til efteråret vil gratisordningen blive udvidet. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.

Hvor og hvornår kan jeg blive vaccineret?

Gruppe 1:
Alle plejehjemsledere kan bestille gratis vaccination til deres beboere ved at kontakte os på plejehjem@dlvs.dk. Vi tager ud til plejehjem og ældreboliger over hele landet fra uge 17.

Gruppe 2-4:
Du kan booke tid til vaccination i alle vores klinikker fra 15 juni.

Hvad koster det at blive vaccineret?

For alle som ikke er omfattet af risikogrupperne koster det 420 kroner. Er du aktiv medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 og 5 så kan du få 50 % tilskud af dine vaccinationsudgifter.
Gratisordningen udvides yderligere til efteråret. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.

Forfatter

Carsten Schade Larsen
Speciallæge i infektionsmedicin
Medicinsk Direktør
Danske Lægers Vaccinations Service