Vaccinationer til Nederlandske Antiller

Er dit rejsemål de Nederlandske Antiller i Caribien, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

De Nederlandske Antiller bestod af 5 øer, som indtil 2010 udgjorde en del af Holland. Herefter fik øerne ny status: Bonaire, Sint Eustatius og Saba forblev knyttet til Holland som særlige kommuner, mens Coracao og Sint Maarten nu har status som selvstændige konstituerede lande indenfor det nederlandske kongerige.

Inden afrejse til de Nederlandske Antiller anbefales som minimum en vaccination mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe.

Er dit ophold længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med vaccinationer mod Hepatitis B og Tyfus.
Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.
De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Ved vaccinationen gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den/de rejsendes specifikke situation. Denne kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk