Se dine vacciner online

Vacciner bliver nu indberettet elektronisk til Det Danske Vaccinations register. Desuden er det muligt at få adgang til sin vaccinationshistorik hos Danske Lægers Vaccinations Service via en app som findes til både iPhone og Android.

Siden den 15. november 2015 har det været lovpligtigt for alle læger, speciallæger og vaccinationsklinikker at indberette alle vaccinationer til Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Det indebærer at det er muligt at se sine vaccinationer ved at logge på sundhed.dk eller på Det Fælles Medicinkort www.fmk-online.dk med sin nem-id. For at se sine vaccinationer skal man vælge menupunktet vaccinationer.

Her vil man kunne:

  • Se de vaccinationer du og dine børn har modtaget, som er afregnet med sygesikringen siden 1996
  • Se de vaccinationer som er blevet indberettet på dig og dine børn fra læger, speciallæger og vaccinationsklinikker
  • Selv registrere en vaccine du tidligere har modtaget og som ikke er registreret i vaccinationsregisteret
  • Printe dit eget og dine børns vaccinationskort ud

Nogle behandlere har indberettet vaccinationer før november 2015 og nogle har endda efterindberettet vaccinationer der ligger væsentligt længere tilbage.

Danske Lægers Vaccinations Service benytter et elektronisk patientjournal system fra XMedicus Systems til registering, opbevaring af journaler samt indberetning til offentlige myndigheder og Sygeforsikringen “danmark”. Indtil videre har vi kun indberettet vaccinationer givet fra 15. november 2015.