Transport­syge

Transportsyge udløses når vores hjerne, bl.a. gennem ligevægtsorganet, opfatter vores krops bevægelser modstridende med de informationer vores syn giver os. Køresyge udløses ofte når børn under en biltur læser, hvorved de forhindres i at følge det omgivende landskab med øjnene.

Rejseråd – forebyggende mod køresyge

  • Prøv så vidt muligt at kigge ud af vinduet så dine øjne og dit ligevægtsorgan ikke leverer modstridende informationer til din hjerne
  • Undgå at læse, tegne eller se film mens du kører, sejler eller flyver.
  • Tag antihistaminer. Vær opmærksom på, at de antihistaminer der virker mod køresyge er ikke de samme som de antihistaminer du tager imod allerigi. De antihistaminer, som virker på transportsyge virker sløvende. Den sløvende effekt kan udnyttes hvis man ønsker at sove under transporten. Antihistamin fås som tablet og mixtur i håndkøb på apoteket. Kan anvendes af børn ned til 1 år.
  • Skopolaminplastre, fås på recept hos lægen. Plastret skal påsættes 5-6 timer før rejsen. Kan bruges til børn over 10 år. Skopolamin vil for mange være mere effektivt til behandling af transportsyge end antihistamin. Effekt kan dog vare ved noget tid efter at man tager plastret af. Skopolamin plastre frarådes til ældre da det kan have en uheldig påvirkning af hjertet.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk