Rejseforsik­ring­er og syge­sik­rings­kort

Det blå EU-sygesikringsbevis giver dækning ved sygdom i forbindelse med kortere turistrejser indenfor Europa. Sygesikringskortet dækker ikke hjemtransport. Det er endvidere vigtigt at undersøge dækning for tabte feriedage, aflyste ferier, mistet bagage samt eventuel ulykkesforsikring. Vær opmærksom på, at visse sportsgrene (f.eks. dykning, skisport, klatring, paragliding) kan være undtaget dækning overhovedet.
Rejseråd – rejseforsikring:

 • Sørg altid for at have en dækkende rejseforsikring.
 • Undersøg om din rejseudbyder har en specialordning med et forsikringsselskab.
 • Undersøg om dit almindelige forsikringsselskab har en årsrejseforsikring.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort giver dig adgang til offentlig behandling på lige fod med andre borgere i EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kortet dækker dog ikke behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Kortet dækker heller ikke hjemtransport – hverken hvis transporten er ordineret af en læge eller ved dødsfald. Der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker det blå kort også forskelligt, alt efter hvor du opholder dig. Kortet er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring.

Du skal have et blåt EU-sygesikringskort ved rejse til et EU/EØS land når du:

 • Skal på ferie.
 • Skal i praktik eller være au pair.
 • Studere eller følge en faglig uddannelse.
 • Hvis du har en kronisk sygdom.
 • Hvis du skal arbejde for din danske arbejdsgiver i udlandet skal du have en godkendt E101 fra Den Sociale Sikringsstyrelse, for at få det blå EU-sygesikringskort.
 • Det blå EU-sygesikringskort er gratis. Du kan bestille det hos din kommunes borgerservicecenter.

Det blå kort dækker især

 • Nødvendig hjælp, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade
 • Nødvendig hospitalsbehandling
 • Nødvendig tandlægebehandling
 • Nødvendig medicin
 • Behandling på offentlige sygehuse og klinikker, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i

Dækning af udgifter

 • Du kan dog risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte på feriestedet.
 • Husk derfor at få kvitteringer på dine udgifter.
 • Du kan få refunderet dine udgifter ved at henvende dig til SOS International. Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket. Du kan anmelde skaden online på SOS’ hjemmeside.
 • Ved tvivlsspørgsmål i udlandet kan du anvende det telefonnummer, som står på bagsiden af kortet og få vejledning fra den telefoniske vagtservice, som har døgnåbent.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk