Akut højdesyge

Akut højdesyge (acute mountain sickness (AMS)) kan opstå ved hurtig opstigning til højder over 2.500 m.o.h.. Akut højdesyge skyldes manglende akklimatisering til det lave ilttryk i højderne. Det er særligt sovehøjden, der er af betydning for risikoen for udvikling af akut højdesyge. Symptomerne på akut højdesyge er hovedpine, trykken i brystet, kvalme og nedsat appetit samt søvnforstyrrelser. Graden af symptomer er i høj grad afhængig af opstigningshastigheden, varigheden af ophold i højden samt den absolutte højde. I lette tilfælde er behandlingen almindelige hovedpinepiller og at undgå yderligere opstigning. Hvis man ikke tager symptomerne alvorligt og forsætter opstigning risikerer man at udvikle forværring i form af højde lungeødem (high altitude pulmonary edema (HAPE), med vand i lungerne og/eller højde hjerneødem (high altitude cerebral edema (HACE)), som er livstruende tilstande der kræver øjeblikkelig nedstigning. Risikoen for at få akut højdesyge er meget individuel, og nogen tåler højden bedre end andre. Personer, der én gang har haft akut højdesyge har stor risiko for at få det igen ved fornyet ophold i højderne.

Forebyggelse af akut højdesyge

 • Undgå brat opstigning til sovehøjder over 3.000 m.o.h.
 • Brug 1-2 nætter i moderat højde (2.500-3.000 m.o.h.) før opstigning til større højder
 • Ved højder > 3.000 m.o.h. bør sovehøjden ikke stige med mere end 300-500 m pr. nat
 • Hvis det er nødvendigt med større opstigning, bliv en ekstra nat for hver 1.000 m.
 • Undgå stærk fysisk aktivitet de første dage.
 • Drik tilstrækkeligt med vand.
 • Undgå kaffe, almindelig te og alkoholiske drikke som virker vanddrivende.
 • Undgå afkøling.
 • Let hovedpine kan afhjælpes med hovedpinetabletter.
 • Den receptpligtige medicin Diamox, som fremmer akklimatisering, kan i en hvis grad forebygge højdesyge. Diamox indeholder stoffet acetazolamid. Højdesyge forebygges ved at indtage 1 tablet Diamox 125-250 mg x 2 daglig fra 1-2 før opstigning indtil 2 døgn efter ankomst til sluthøjde. Hvis der anvendes depotpræparat kan man tage 250 mg til natten. Diamox virker vanddrivende og en hyppig bivirkning er prikken eller snurren svarende til hænder og fødder.

Behandling af akut højdesyge

 • Undgå yderlige opstigning, evt. nedstigning til lavere højde
 • Let hovedpine kan afhjælpes med hovedpinetabletter.
 • Diamox kan også anvendes til behandling.

Ved højder op til 3.000 meter kan symptomer på akut højdesyge ofte afhjælpes ved at forblive i ro i nogle døgn inden yderligere opstigning. Optræder symptomerne i højder over 3.000 meter, bør man søge 300 til 500 meter nedad og akklimatisere i mindst 2-3 døgn til symptomerne forsvinder inden yderligere opstigning.

Faresignaler – alvorlig akut højdesyge

 • Stærk vedvarende hovedpine som ikke lindres af almindelige hovedpinetabletter.
 • Stærk kvalme og opkastninger.
 • Generende svimmelhed, eller regelret balance- og styringsbesvær.
 • Synsforstyrrelser.
 • Trykken i brystet og generet åndedræt eller åndenød.
 • Hævelser, såkaldte ødemer, som typisk ses omkring øjnene og ved ankler og hænder.
 • Kramper.

Disse symptomer er tegn på alvorlig højdesyge, som er en akut og potentielt livstruende tilstand, der kræver umiddelbar transport til lavest mulige højde og øjeblikkelig lægehjælp.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk