Dyrebid

Særligt farlig er rabies (hundegalskab), som kan forekomme efter bid fra hunde, katte, aber, flagermus og andre dyr. Rabies er en virussygdom, der angriber hjernen, og ubehandlet medfører den døden.

Rejseråd – bid:

 • Husk at sikre dig at din stivkrampevaccination stadigvæk dækker inden afrejse.
 • Undgå dyrekontakt og vær i særdeleshed opmærksom på at børn ikke kæler med fremmede og ukendte dyr – heller ikke dyreunger.
 • Alle dyrebid bør umiddelbart vaskes med vand og sæbe.
 • Eventuelle fremmedlegemer fjernes.
 • Ved dybe dyrebid bør der søges læge med henblik på vurdering af bidet og eventuelt opstart af antibiotika og stivkrampevaccine. Ved mulighed for rabies se nedenfor.
 • Hvis såret væsker, behandles med sæbevask i 10 minutter 2-3 gange dagligt. Når såret er helt tørt, er vanlig vask tilstrækkeligt.
 • Ved tegn på infektion i form af tiltagende smerte, dunken, rødmen og hævelse, pusdannelse, lymfeknudehævelse, blodforgiftning (røde streger som strækker sig fra såret i retning mod de nærmeste lymfeknuder i f.eks. armhule eller lyske) eller feber søges læge umiddelbart.

Rejseråd – rabies:

 • Er du blevet bidt af et rabiesmistænkt dyr, så vask såret med vand og sæbe. Derefter søges lægehjælp umiddelbart med henblik på opstart af vaccination mod rabies. Er det muligt, indfanges det mistænkte dyr med henblik på at observere, om det udvikler symptomer over de næste døgn.
 • Er dyret dødt, medbringes det til undersøgelse.
 • Vaccination mod rabies inden afrejse er en mulighed.

Slanger og andre giftdyr

Slanger angriber kun yderst sjældent mennesker uprovokeret. Slanger bider, når de føler sig truede eller bliver overraskede.

Rejseråd – undgå slangebid:

 • Bær støvler og lange bukser, når du er ude at gå i områder, hvor man kan møde slanger.
 • Bevæg dig langsomt og stamp i jorden når du går gennem højt græs og lignende, således at slangerne får lejlighed til at forsvinde. Slanger kan ikke høre, men opfanger vibrationer gennem jorden.

Rejseråd – ved slangebid:

 • Bliver du bidt, skal du bevare roen. I mange tilfælde er der ikke indsprøjtet gift.
 • Undgå at lave unødige bevægelser. Lig stille efter biddet. Bevægelse øger blodcirkulationen, og får en evt. gift til at sprede sig hurtigere til resten af kroppen.
 • Hvis biddet er sket på en arm eller et ben bør denne holdes helt i ro.
 • Bind en snor eller et klæde omkring bidstedet. Forsøg ikke at suge eller skære giften ud!
 • Bliv hurtigst muligt transporteret til en læge eller et hospital. Du skal om muligt bæres eller køres.
 • Hvis slangen er slået ihjel så tag den med, så arten kan bestemmes. Døde slanger transporteres over en pind eller i en pose. Rør aldrig ved en tilsyneladende død slange.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk