Få 50% tilskud

Med virkning fra den 1. januar 2010 ændrede og forenklede Sygeforsikring “danmark” reglerne for tilskud til vaccination.

Tidligere har det været således at Sygeforsikringen “danmark” gav et fast beløb i tilskud til vaccination, efter nogle nærmere regler og afhængigt af medlemsgruppe.

Men det er fortid nu og den gældende ordning betyder at alle aktive medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” gruppe 1,2 & 5 der bliver vaccineret kan få et tilskud på 50% af de afholdte udgifter til vaccinationen. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at Sygeforsikringen danmark løbende fastsætter og regulerer deres tilskud til forskellige behandlingsformer, herunder også vaccination. De til enhver tid aktuelle tilskud kan se på Sygeforsikringen “danmark”s takstblad, som kan ses her

For at opnå tilskuddet skal fakturaen indsendes til Sygeforsikringen “danmark”. Med virkning fra august måned 2012 indberetter Danske Lægers Vaccinations Service elektronisk til Sygeforsikringen “danmark”.

Husk at registrere hvis du er medlem af “danmark” eller giv besked i klinikken inden du betaler. Vi indberetter alene regninger hvor oplysningen om medlemskab er registreret inden betalingen.

Det kan stadig nås

Er du ikke blevet vaccineret endnu kan det stadig nås at få tilskud, også selv om du allerede har bestilt tid til vaccinationen.

Sygeforsikringen “danmark” dækker således udgifter til vaccination straks fra indmeldelsesdatoen.

Læs mere på Sygeforsikringen “danmark”s hjemmeside.