sommerhus TBE

TBE (Tick-borne encephalitis) sæson

Tick-borne encephalitis (TBE) eller centraleuropæisk hjernebetændelse er en alvorlig hjernebetændelse, som skyldes infektion med Tick-borne encephalititis virus, der overføres via skovflåter.

Risikoen for at få TBE er sæsonafhængig og de fleste tilfælde af TBE ses i perioden april til november, hvor skovflåterne er aktive.

Desuden afhænger risikoen for at få TBE af varighed af ophold i områder med TBE, udendørs aktiviteter og alder. Personer der opholder sig i endemiske områder og har fritidsaktiviteter, som jagt, orienteringsløb, campering, vandreture, cykling, kano- og kajakture, hvor man bevæger sig udenfor stier og færdes i skov eller krat har risiko for at blive smittet med TBE virus. Skovarbejdere, landmænd og militærpersonale har en erhvervsmæssig risiko for at få TBE.

Du kan booke en tid til TBE vaccination HER

Pris pr. dosis: 495 DKK

Områder med TBE

Sygdommen forekommer i skov- og græsklædte områder i Centraleuropa, Skandinavien, Baltikum, Rusland, Sibirien og på Balkan.

Danmark:


TBE-virus har spredt sig geografisk – i Danmark såvel som i resten af Europa. Der i perioden 2008-2019 konstateret 17 tilfælde af TBE hos danskere, som er blevet smittet på Bornholm. Desuden er der set seks tilfælde af smitte med TBE i Nordsjælland. To tilfælde i Tokkekøb Hegn i 2008-2009 og fire tilfælde i Tisvilde Hegn i 2019. I 2018-2019 blev TBE påvist hos tre personer smittet i området omkring Fåborg, i et ikke nærmere specificeret område i Midt-eller Sønderjylland og på Falster. Bornholm og Nordsjælland, specielt Tisvilde Hegn, betragtes som risikoområder for smitte med TBE-virus. Man kan være udsat mange steder, men risikoen for flåtbid er dog størst, hvis man færdes i skovområder og krat udenfor markerede stisystemer.

Sverige:


I lighed med andre TBE-områder i Europa har antallet af anmeldte TBE-tilfælde i Sverige været stigende de seneste 25 år. Samtidig spreder TBE sig geografisk mod vest og nord.Der blev i 2019 anmeldt 359 tilfælde i Sverige svarende til en incidens på 3,5:100.000 per år. Der er dog områder i Sverige med betydelig højere incidens. Man regner bl.a. med op til ca. ét tilfælde pr. 10.000 indbyggere i Mälaren. TBE forekommer i et geografisk område, der løber som et bælte på tværs af Sverige fra Stockholm, Södermanland, Uppsala og Östergötland i øst til Västra Götaland og Värmland i vest. TBE findes desuden pletvis spredt i flere dele af øvrige Syd- og Centrale Sverige.

Danskere smittet med TBE:


I perioden 2017-2019 blev der i Danmark påvist i alt 27 tilfælde af TBE. De fleste tilfælde (11) var blevet smittet i Sverige, tre var smittet på Bornholm, syv i Danmark udenfor Bornholm og seks patienter var blevet smittet uden for Skandinavien i kendte endemiske områder som Baltikum, Tjekkiet, Østrig og Polen. Da det kun er meget få af dem der bliver smittet med TBE-virus, der udvikler TBE er det formentlig mindst 500-1.000 danskere der er blevet smittet med TBE i Sverige i samme periode.

Forebyggelse af flåtbid – Terræn, Tøj, Tjek!


Risikoen for at blive smittet med TBE kan mindskes ved at undgå kontakt med vegetationen, bære støvler samt beklædning med lange bukser og lange ærmer, evt. imprægneret med permetrin. Myggebalsam, DEET-eller icaridin-holdigt, virker ikke kun afskrækkende over for myg, men også over for flåter. Man kan derfor beskytte sig mod flåtbid ved at anvende myggebalsam på udækket hud hver anden time. Hyppigt tjek for og fjernelse af flåter. Flåter kravler et stykke tid før de begynder at suge blod. Hvis man tager et brusebad inden for to timer efter at man er kommet ind efter ophold i et naturområde, kan man skylle de flåter af, som ikke har bidt sig fast. TBE-virus sidder i flåtens spytkirtler og kan derfor overføres inden for minutter efter at flåten er begyndt at suge blod. Dette i modsætning til infektion med borrelia, hvor smitte først sker efter flere timer (> 16 timer). Endelig bør man undgå indtag af upasteuriseret mælk og mælkeprodukter.

Vaccination mod TBE


Der er flere effektive vacciner på markedet, som indeholder inaktiveret TBE-virus. I Danmark markedsføres vaccinen TicoVac, som findes i en junior-udgave til børn 1-16 år og en voksen-udgave. Beskyttelse mod TBE opnås efter to doser givet med 1-3 måneders interval. Intervallet mellem 1. og 2. dosis kan reduceres til 14 dage. Der gives en 3. dosis efter 1 år og herefter booster-dosis hvert 3. år. Efter 4. dosis kan man nøjes med at give booster-dosis hvert 5. år hos personer under 60 år. Vaccinen er generelt veltolereret og har kun lette bivirkninger i form af lokal reaktion på injektionsstedet (45 %) og sjældnere forbigående feber (0,6-9 %). Der er er ikke set alvorlige eller livstruende bivirkninger. Allergi overfor æg er en relativ kontraindikation mod vaccination. Flere lande, bl.a. Østrig, har indført vaccination mod TBE i deres børnevaccinationsprogram og man har observeret en effektivitet af vaccinen på 96-99 %.

Derfor må man også anbefale at danskere, som ofte opholder sig i sommerhus, ødegård eller hytte i risikoområder i Sverige eller på Bornholm, specielt i sommerperioden, bliver vaccineret mod TBE. Dette gælder også hvis man tager på rejse til Sverige i risikoområder i flåtsæsonen i mere end 2 uger eller gentagne gange. Specielt ved særlig udsættelse som orienteringsløb, skovarbejde, vandreture på tværs af landskabet inkl. jagt, campering i skovområder eller lignende fritidsaktiviteter.