Rejsevacciner

Leptospirose

Leptospirose, på dansk rottefeber, er en bakteriesygdom, der er udbredt i troperne og subtroperne. Smitte sker ved direkte kontakt med urin fra dyr, forurenet vand eller jord. Reservoiret er både vilde dyr og husdyr, specielt mus, rotter, kvæg, svin, hunde, heste, geder og får, som udskiller bakterier i urinen og forurener miljøet. Der er ofte udbrud i forbindelse med oversvømmelser under regntiden. Aktiviteter der medfører kontakt med ferskvand, fx white water rafting, øger risikoen for smitte med leptospirose.

De fleste tilfælde af leptospirose er subkliniske eller milde med forbigående influenza lignende symptomer, men nogle tilfælde kan medføre multiorgansvigt med fatalt forløb. Dødeligheden ved Weil´s sygdom er 5-15 %.

Leptospirose kan forebygges ved at undgå aktiviteter med der indebærer kontakt med ferskvand, som badning, svømning, dykning og white water rafting.

Rejsende, der tager doxycyklin mod malaria, er formentlig beskyttede mod leptospirose.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk