Larva cutanea migrans

Rejsevacciner Larva cutanea migrans Hageorm, som er små indvoldsorme, er udbredt i troperne og subtroperne. Æggene udskilles i afføringen, klækkes i varm og fugtig jord og udvikler sig til infektiøse larver. Hvis man går på bare fødder eller ligger i sandet kan larverne bore sig ind gennem huden og via passage af lungerne nå ned […]

West Nile Fever

Rejsevacciner West Nile Fever West Nile Virus (WNV) er et flavivirus tæt beslægtet med Japansk Encephalitis Virus (JEV). WNV er almindeligt forekommende i Afrika, Mellemøsten, det vestlige Asien og Nordamerika. I løbet af de seneste årtier er der jævnligt rapporteret om udbrud af WNF i Europa. Senest i 2018 hvor der blev rapporteret om 1503 tilfælde i Europa, […]

Sydamerikansk sovesyge

Rejsevacciner Sydamerikansk sovesyge (Chagas sygdom) Chagas sygdom skyldes en encellet parasit, Trypanosoma cruzi, og er udbredt i Syd- og Centralamerika. Den overføres af rovtæger, kaldet ”kissing bugs” da de ofte stikker i ansigtet. De gemmer sig om dagen i revner og sprækker i lerklinede hytter, men kommer frem om natten, hvor de stikker og suger blod. Parasitten […]

Schistosomiasis

Rejsevacciner Schistosomiasis (bilharziose, sneglefeber) Schistosomiasis er en parasitær infektion med en af fem forskellige blodikter (Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum og S. mekongi), som forekommer i Afrika, Asien, Sydamerika og visse af de Caribiske øer: Ferskvandssnegle er mellemvært for parasitterne. Sygdommen forekommer derfor i vådområder hvor disse findes, deraf navnet sneglefeber. Mennesker, der er smittet, udskiller æg […]

Rejsediarre

Rejsevacciner Rejsediarre Rejsediarre er det hyppigste helbredsproblem i forbindelse med udlandsrejser og 20-50% af rejsende bliver ramt. Rejsediarre kan skyldes både bakterier, parasitter og virus. Fælles er at man bliver smittet via forurenet fødemidler eller vand. Trods dette har man ikke kunne vise at forsigtighed med, hvad man spiser og drikker (”Cook it, boil it, peel […]

Malaria

Rejsevacciner Malaria Malaria er vidt udbredt i troperne og i mindre grad subtroperne. Risikoen for at få malaria er størst i tropisk Afrika: Mennesket kan naturligt inficeres af fire forskellige malariaparasitter, Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae. Sidstnævnte tre former kaldes samlet VMO-former eller benign malaria og har oftest et mildt forløb. Falciparum-malaria, eller malign malaria, derimod […]

Leptospirose

Rejsevacciner Leptospirose Leptospirose, på dansk rottefeber, er en bakteriesygdom, der er udbredt i troperne og subtroperne. Smitte sker ved direkte kontakt med urin fra dyr, forurenet vand eller jord. Reservoiret er både vilde dyr og husdyr, specielt mus, rotter, kvæg, svin, hunde, heste, geder og får, som udskiller bakterier i urinen og forurener miljøet. Der […]

Leishmaniasis

Rejsevacciner Leishmaniasis Leishmaniasis er udbredt i Middelhavsområdet, Mellemøsten, Asien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika og Mexico. Leishmania er en gruppe af encellede parasitter. Parasitten overføres ved stik af sandfluer. Nogle parasitter giver overvejende hudinfektion, kutan leishmaniasis, der viser sig som et kronisk sår. Andre spreder sig i kroppen, visceral leishmaniasis, og giver langvarig feber og vægttab. Forskellige pattedyr er […]

Kønssygdomme

Rejsevacciner HIV og andre seksuelt overførte sygdomme Det anbefales at beskytte sig mod seksuelt overførte sygdomme via ansvarlig adfærd og brug af kondom. Udover brug af kondom er det nu muligt at beskytte sig mod HIV-infektion i form af PrEP (præekspositions profylakse). PrEP indebærer at man tager tablet Truvada dagligt, hvilket giver 96-99 % beskyttelse […]

Chikungunya

Rejsevacciner Chikungunya Ordet Chikungunya kan oversættes til ”den der bøjer sig” og refererer til den sammenkrøbne kropsstilling, som patienter indtager, på grund af ledsmerterne. Chikungunya virus (CHIKV) overføres af myg, primært Aedes aegypti og Aedes albopictus. Der har gennem årtier jævnligt været udbrud i Afrika og Asien. Der har ikke tidligere været udbrud af chikungunya i Amerika, men i […]

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk