Vaccinationer til Mauretanien

Er dit rejsemål Mauretanien i Afrika, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

To tredjedele af det vestafrikanske land er dækket af Saharaørkenen. Mauretanien er præget af det tørre klima, som mange steder er uden vegetation. På grund af store ubeboelige områder er Mauretanien et af verdens tyndest befolkede lande. Der bor i gennemsnit 2,1 indbyggere pr. kvadratkilometer.

Inden afrejse til Mauretanien anbefales som minimum en vaccination mod Difteri-Stivkrampe, Hepatitis A, Gul feber samt en Malariakonsultation.

Er dit ophold længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med vaccinationer mod Hepatitis B, Hundegalskab, Tyfus og Tuberkulose.
Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Gul feber 10 dage
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis A 2 uger
Rabies - 3 uger
Hepatitis B - 6 uger
Børnelammelse - - IR
Dengue feber - - 4 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk