Vaccinationer til Irland

Er dit rejsemål Irland i det nordvestlige Europa, anbefales nedenstående vaccination. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

Irland er Europas tredje største ø og er delt mellem Nordirland og Republikken Irland. Irland kaldes også den grønne ø, da der findes græsmarker og frodige enge overalt. På trods af det ellers så frodige klima er jorden ikke særlig frugtbar, hvorfor en stor del af landet bruges til kvæg.

Inden afrejse til Irland anbefales som minimum en vaccination mod Difteri-Stivkrampe.
Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.
De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Ved vaccinationen gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den/de rejsendes specifikke situation. Denne kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Anbefalet
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Stivkrampe 1 uge

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk