Går rejsen til Costa Rica i Mellemamerika, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

 

Costa Rica ligger på den Mellemamerikanske tange og har kystlinje mod Stillehavet i vest og det Caribiske Hav i øst. Landets midterste del består af et bjergområde med en til tider aktiv vulkansk jordbund. Costa Rica har en mangfoldig flora og fauna, og ca. 23% af landarealet er naturbeskyttet.

 

Inden afrejse til Costa Rica anbefales det, at du som minimum vaccineres mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe. Skal du opholde dig i landet i længere tid, anbefales tilmed en Malariakonsultation.

 

Er dit ophold længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med vaccinationer mod Hepatitis B, Hundegalskab og Tyfus.

 

Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

 

De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Når du kommer til vaccination gennemgås dine konkrete forhold, herunder vaccinationshistorik og forventede aktiviteter på rejsemålet, hvorefter der gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den specifikke situation. Den anbefaling kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Anbefalet
Bør overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Hepatitis A 2 uger
Stivkrampe 1 uge
Malaria- IR
Kolera- 3-4 uger
Hepatitis B-- 6 uger
Rabies--- 3 uger
Tyfus--- 10 dage
Start Booking
Opdateret Malaria kort
Kort over aktuel malariarisiko i landet
Sidste sygdomsovervågning
Information om sygdomsudbrud i landet
  • De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.