Sundhedsstyrelsen har i år besluttet at influenza vaccinationer er forbeholdt personer over 65 år, sundhedspersonale og risikogrupper fra d. 1.oktober- d. 21. oktober. Alle andre kan blive vaccineret, mod betaling, fra og med d. 22 oktober 2021

Receptudstedelse af Malariamedicin

Pris pr. Dose: kr. 110,-

Malaria er en parasitsygdom, som overføres af myg, der overvejende stikker aften og nat. Den primære forebyggelse er at undgå at blive stukket. Det gøres bedst ved bruge myggebalsam og sove under imprægnerede myggenet.

Der findes ikke en vaccine mod malaria. Al malariaforebyggelse findes som piller, der tages 1-2 dage før afrejse og op til fire uger efter hjemkomst. Noget forebyggende medicin tages en gang om ugen, mens andet forebyggende medicin skal tages hver dag.