Vaccinationer til Libyen

Er dit rejsemål Libyen i Nordafrika, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

Libyen er Afrikas fjerde største land målt i areal. Men trods det store areal på 1,8 millioner kvadratkilometer er størstedelen af landet ubeboet, da landskabet er dækket af ørken. Næsten hele befolkningen har derfor valgt at bosætte sig ved den smalle kystzone mod Middelhavet.

Inden afrejse til Libyen anbefales som minimum en vaccination mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A.

Er dit ophold længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med vaccinationer mod Hepatitis B og Tyfus.
Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

Obligatorisk
Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Meningokoksygdom 10 dage
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis A 2 uger
Hepatitis B - 6 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk