Vaccinationer til Georgien

Er dit rejsemål Georgien i Kaukasus, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

Landet øst for Sortehavet består formelt set af områderne Adsjarien, Abkhasien og Sydossetien, dog har de to sidstnævnte erklæret sig uafhængige. Landets natur er afvekslende. Midt i landet ligger frugtbare landskaber med store dale, hvor mange georgiere har bosat sig. Landet indrammes af Store Kaukasus’ sneklædte bjergtinder mod nord og Lille Kaukasus’ lavere bjergkæder mod syd.

Inden afrejse til Georgien anbefales som minimum en vaccination mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe.

Er dit ophold længerevarende, eller er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med vaccinationer mod Hepatitis B, Hundegalskab, Tyfus og Tuberkulose.
Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.
De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Ved vaccinationen gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den/de rejsendes specifikke situation. Denne kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Hepatitis A 2 uger
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis B - 6 uger
Rabies - 3 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk