Infektionssygdomme, der ikke kan forebygges ved vaccination

Afrikansk sovesyge (trypanosomiasis)

Afrikansk sovesyge forekommer i store dele af Afrika. Sygdommen skyldes en encellet parasit, der overføres af tsetse-fluer.
Læs mere her

Chikungunya

Ordet Chikungunya kan oversættes til ”den der bøjer sig” og refererer til den sammenkrøbne kropsstilling, som patienter indtager, på grund af ledsmerterne.
Læs mere her

HIV og andre seksuelt overførte sygdomme

Det anbefales at beskytte sig mod seksuelt overførte sygdomme via ansvarlig adfærd og brug af kondom.
Læs mere her

Dengue feber

Dengue feber forekommer i mere end 120 lande i tropiske og subtropiske områder.
Læs mere her

Larva cutanea migrans

Hageorm, som er små indvoldsorme, er udbredt i troperne og subtroperne. Æggene udskilles i afføringen, klækkes i varm og fugtig jord og udvikler sig til infektiøse larver.
Læs mere her

Leishmaniasis

Leishmania er en gruppe af encellede parasitter. Parasitten overføres ved stik af sandfluer. Nogle parasitter giver overvejende hudinfektion, kutan leishmaniasis, der viser sig som et kronisk sår.
Læs mere her

Leptospirose

Leptospirose, på dansk rottefeber, er en bakteriesygdom, der er udbredt i troperne og subtroperne. Smitte sker ved direkte kontakt med urin fra dyr, forurenet vand eller jord.
Læs mere her

Malaria

Malaria er vidt udbredt i troperne og i mindre grad subtroperne. Risikoen for at få malaria er størst i tropisk Afrika.
Læs mere her

Rejsediarre

Rejsediarre er det hyppigste helbredsproblem i forbindelse med udlandsrejser og 20-50% af rejsende bliver ramt.
Læs mere her

Schistosomiasis (bilharziose, sneglefeber)

Ferskvandssnegle er mellemvært for parasitterne. Sygdommen forekommer derfor i vådområder hvor disse findes, deraf navnet sneglefeber.
Læs mere her

Sydamerikansk sovesyge (Chagas sygdom)

Chagas sygdom skyldes en encellet parasit, Trypanosoma cruzi, og er udbredt i Syd- og Centralamerika. Den overføres af rovtæger, kaldet ”kissing bugs” da de ofte stikker i ansigtet.
Læs mere her

West Nile Fever

West Nile Virus (WNV) er et flavivirus tæt beslægtet med Japansk Encephalitis Virus (JEV). WNV er almindeligt forekommende i Afrika, Mellemøsten, det vestlige Asien og Nordamerika.
Læs mere her