Vacciner

Receptudstedelse af Malariamedicin (pr. telefon, bestil opkald via e-mail)

Pris pr. Dose: kr. 110,-

Pris pr. receptudstedelse kr. 115,-

Malaria er en parasitsygdom, som overføres af myg, der overvejende stikker aften og nat. Den primære forebyggelse er at undgå at blive stukket. Det gøres bedst ved bruge myggebalsam og sove under imprægnerede myggenet.

Der findes ikke en vaccine mod malaria. Al malariaforebyggelse findes som piller, der tages 1-2 dage før afrejse og op til fire uger efter hjemkomst. Noget forebyggende medicin tages en gang om ugen, mens andet forebyggende medicin skal tages hver dag.

For at bestille en telefonisk malariakonsultation bedes man skrive til vaccination@dlvs.dk. Oplys venligst telefonnummer samt hvilke tidspunkt/tidspunkter der passer.

 

Graviditet og Malaria forebyggelse

Malaria hos den gravide øger risikoen for død og alvorlig sygdom både hos den gravide og hos fosteret. Gravide bør derfor advares om risikoen ved rejser til områder med malaria. Dette gælder i skærpet grad ved rejser til områder med resistente malariaparasitter. De mest anvendte produkter til forebyggelse af malaria, kan ikke bruges af gravide. Generelt er det kun produktet Lariam som kan bruges. Danske Lægers Vaccinations Service kan udstede recepter på malariamedicin til den gravide i specielle situationer. Generelt vil DLVS ikke anbefale gravide at rejse til områder med risiko for malaria.

Skrevet af rejsemedicinsk ekspert Dr. Carsten Schade Larsen
Redigeret d. 24-04-2023
Næste redigering d. 26-10-2023