Influenzavaccinen er nu tilgængelig igen på alle vores klinikker. Derudover vil influenza vaccine til børn mellem 2-6 år også være tilgængelige i alle vores klinikker fra uge 48 af. Læs mere om influenza vaccination af børn hos Sundhedsstyrelsen her.

Receptudstedelse af Malariamedicin (pr. telefon, bestil opkald via e-mail)

Pris pr. Dose: kr. 110,-

Malaria er en parasitsygdom, som overføres af myg, der overvejende stikker aften og nat. Den primære forebyggelse er at undgå at blive stukket. Det gøres bedst ved bruge myggebalsam og sove under imprægnerede myggenet.

Der findes ikke en vaccine mod malaria. Al malariaforebyggelse findes som piller, der tages 1-2 dage før afrejse og op til fire uger efter hjemkomst. Noget forebyggende medicin tages en gang om ugen, mens andet forebyggende medicin skal tages hver dag.

For at bestille en telefonisk malariakonsultation bedes man skrive til vaccination@dlvs.dk. Oplys venligst telefonnummer samt hvilke tidspunkt/tidspunkter der passer.