Vi tilbyder IKKE Covid-19 vacciner på vores klinikker. Covid-19 vaccination kan foretages hos regionens vaccinationscentre. Book Covid-19 vaccination her.

Malaria­medicin

Bivirkninger og malariamedicin

Alle lægemidler kan have bivirkninger. Bivirkninger er som regel lette og forbigående.

  • Forebyggende malariamedicin bliver tålt godt af de fleste.
  • Milde bivirkninger mod malariamedicin ses ganske hyppigt.
  • Bivirkninger til malariamedicin tåles fint af de fleste, men uanset hvilken forebyggende medicin som vælges, vil 2-5% (svarende til 1 ud af 30) ophøre med at indtage medicinen på grund af bivirkninger.
  • Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Piller til forebyggelse af malaria

  • Ercoquin (klorokin).
  • Lariam (mefloquin).
  • Vibradox, (doxycyklin).
  • Malarone, (atavaquon + proguanil).

Om malariamedicin

Ercoquin anbefales som første valg i Danmark og af WHO ved rejser til malariaområder. Der er imidlertid opstået resistente malariaparasitter over det meste af verdenen og Ercoquin anbefales nu kun til få rejsemål, f.eks. i Mellemamerika.

Vibradox, Lariam og Malarone betragtes i Danmark og af WHO som værende ligeværdig medicin til forebyggelse af malaria i områder med Ercoquinresistens.

Nedenstående er en kort gennemgang af den forebyggende malariamedicin. Ved bivirkninger er der fokuseret på de mest almindelige. Den kortfattede gennemgang kan ikke erstatte en grundig gennemlæsning af den indlægsseddel, som fås ved køb af medicinen på apoteket. Malariamedicin fås kun på recept.

Ercoquin (klorokin)

Effektivt og billigt middel mod malaria. På grund af resistensudvikling hos malariaparasitten kan Ercoquin i dag kun bruges ved rejser til få lande typisk i Mellemamerika. Kan bruges af børn og gravide.
Brug: En gang om ugen, fra en uge før, under og 4 uger efter ophold i malariaområde.
Bivirkninger: Træthed er hyppigste bivirkning. Andre er mavesmerter, kvalme, oppustet mave, hovedpine, svimmelhed, udslæt og kløe. Ved indtagelse af Ercoquin kan der optræde sløret syn som bliver normalt igen 8-16 timer efter indtagelsen. Derfor er det en god ide at tage tabletterne til aftensmaden.
Forsigtighedsregler: Må ikke tages af patienter med psoriasis, klorokin allergi, myastenia gravis, retinopati, epilepsi eller alvorlig hørenedsættelse. Bør ikke tages sammen med Digoxin.
Amning: Kan benyttes.

Malarone (atavaquon + proguanil)

Malarone kan bruges til forebyggelse af Ercoquinresistent malaria. Kan bruges af børn. Må ikke bruges af gravide.
Brug: Tages en gang dagligt, fra en dag før, under og 7 dage efter ophold i malariaområde.
Bivirkninger: Kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.
Forsigtighedsregler: Må ikke tages af patienter med svært nedsat nyrefunktion eller af patienter med allergi mod atavaquon eller proguanil.
Amning: Kan ikke anvendes.

Doxycyklin

Doxycyklin kan bruges til forebyggelse af Ercoquinresistent malaria. Doxycyklin er egentlig et antiobiotika mod bakterier, men har også god virkning mod malaria. Doxycyklin må ikke bruges af børn under 12 år eller gravide.
Brug: Tages en gang dagligt, fra en dag før, under og 4 uger efter ophold i malariaområde.
Bivirkninger: Kvalme. Kan forøge følsomheden for sollys, hvorfor der bør bæres solcreme og udvises forsigtighed ved ophold i solen.
Forsigtighedsregler: Må ikke tages ved allergi mod doxycyklin. Dosis nedsættes ved nyre- eller leversvigt.
Amning: Kan ikke anvendes.

Lariam (mefloquin)

Lariam kan bruges til forebyggelse af malaria i områder med Ercoquinresistens. På grund af psykiske bivirkninger, herunder mareridt, anbefaler Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) dog kun brug i sjældne tilfælde. I nogle tilfælde kan det bruges under graviditet.
Brug: Tages en gang ugentligt senest fra en ugen før, under og 4 uger efter ophold i malariaområde. Bør indtages sammen med føde for at undgå opkastning.
Bivirkninger: Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, hovedpine, døsighed, svimmelhed og søvnforstyrrelser blandt andet med mareridt. Af ikke almindelige bivirkninger bør andre psykiske bivirkninger nævnes: hallucinationer, psykose, agitation, angst, depression, konfusion og aggressivitet. De psykiske bivirkninger ophører efter brug.
Forsigtighedsregler: Bør ikke benyttes af personer med psykiske lidelser, epilepsi eller nedsat leverfunktion. Må ikke bruges ved mefloquin allergi. På grund af risiko for psykiske bivirkninger tillader nogle dykkercentre ikke brug af Lariam. Lariam kan kun udskrives af enkelte speciallæger i Infektionsmedicin og det bruges meget sjældent.
Amning: Bør ikke anvendes.

Malaria og graviditet

Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) fraråder alle gravide at rejse til områder med malaria. Malaria i forbindelse med graviditet medfører en øget risiko for såvel mor som barn. Er du gravid, bør du kun rejse til områder med malaria, hvis det er absolut nødvendigt. I nogle tilfælde kan DLVS udskrive Lariam til den gravide.

Nødbehandling

Statens Serum Institut anbefaler ikke længere rutinemæssig anvendelse af tabletter mod malaria til rejsende til de fleste lande/områder i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika.

For rejsende til specifikke områder med en kendt lav risiko for malaria, kan man alternativt medgive den rejsende malariamedicin til såkaldt nødbehandling (stand-by emergency treatment). Nødbehandlingskuren består af Malarone® (atovaquon/proguanil) i en højere dosering end til forebyggende brug. Princippet er, at have en kur med hjemmefra til at behandle malaria med, hvis man er så uheldig at få sygdommen. Får man feber eller andre symptomer på malaria, henvender man sig til en læge for at blive undersøgt, før man tager nødbehandlingskuren.

Nødbehandling anbefales ikke til rejser til Afrika, da risikoen for at blive smittet med malaria er væsentligt større her end i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika.

Hvilken type at forebyggelse mod malaria den rejsende skal have, skal altid overvejes ved en konsultation.

Valg af malariamedicin til dit rejsemål

Ved hjælp af nedenstående link kan du danne dig et indtryk af forekomsten af malaria og hvilken medicin der kan bruges på dit rejsemål: Fit for travel