Malariamedicin: Det skal du vide

Skal du rejse til tropiske egne, er det en god ide at sætte dig ind i, om du skal have malariapiller med i tasken – og hvilken slags. Hvert år vender ca. 100 mennesker hjem til Danmark smittet med malaria, men sygdommen kan forebygges effektivt med malariamedicin og ved at tage andre forholdsregler. Vores læge Dr. Carsten Schade Larsen udsteder recepter til malariamedicin, og det tager kun tre dage, før du kan hente medicinen. Klik her for at bestille en recept på malariamedicin online.

Malaria er en alvorlig infektionssygdom, som i starten giver influenzalignende symptomer, og som ubehandlet kan udvikle sig alvorligt og i værste tilfælde dødeligt. Malaria skyldes en parasit, der overføres til mennesker via myggestik. Der findes fire forskellige parasitter, hvoraf en – plasmodium falciparum – er særligt farlig og skyld i langt størstedelen af de alvorlige tilfælde.

Du kan finde specifik information om malariarisiko i det enkelte land i vores anbefalinger: https://www.sikkerrejse.dk/anbefalinger/

Typer af malariamedicin: Nødbehandling eller forebyggende?

Der findes to typer af malariamedicin: Forebyggende og nødbehandling. Kort sagt tages den forebyggende medicin inden, du rejser ind i et område med risiko for malaria, hvor nødmedicinen bruges, hvis du undervejs på din tur får symptomer på malaria. Langt de fleste recepter, vi udsteder i Danske Lægers Vaccinations Service, er til forebyggende medicin.

Forebyggende malariamedicin

Forebyggende malariapiller er sammen med dækkende beklædning, brug af myggebalsam og myggenet over sengen om natten de vigtigste midler til at undgå malaria på din rejse. Medicinen virker ved at dræbe parasitterne, hvis de kommer ind i kroppen. Der findes dog ikke noget middel som er 100% effektivt til at forebygge malaria, og ingen malariapiller er helt fri for bivirkninger.

Nedenstående er en kort gennemgang af den forebyggende malariamedicin. Ved bivirkninger er der fokuseret på de mest almindelige. Den kortfattede gennemgang kan ikke erstatte en grundig gennemlæsning af den indlægsseddel, som fås ved køb af medicinen på apoteket. Malariamedicin fås kun på recept.

Bivirkninger ved forebyggende malariamedicin

Milde, forbigående bivirkninger ved forebyggende malariamedicin ses ganske hyppigt, mens alvorlige bivirkninger heldigvis er sjældne. Selvom medicinen tåles godt af de fleste, vil 2-5 % (svarende til 1 ud af 30) stoppe med at tage medicinen på grund af bivirkninger. Det er derfor vigtigt at valget af malariamiddel tilpasses efter rejsemål- og længde, så risikoen for malaria og risikoen for bivirkninger afvejes mod hinanden.

Malariamedicin til nødbehandling

Hvis du rejser til tropiske områder med lav risiko for malaria, kan du som alternativ til forebyggende medicin medbringe nødbehandling. Nødbehandling bruges kun, hvis uheldet er ude, og du undervejs på turen bliver syg. Får du feber eller andre symptomer på malaria på rejsen, skal du søge læge, inden du tager nødbehandlingen.

Nødbehandlingen består af malariapillen Malarone, som tages i en højere dosis end til forebyggende brug.

Sådan vælger du, om du skal have forebyggende medicin mod malaria

Når du skal vælge, om du skal tage forebyggende medicin, skal du overveje følgende: 

  • Hvilket land og område skal du til? 
  • Hvor lang tid skal du være væk? 
  • Hvordan skal du bo på rejsen?

Lande og områder

Malaria findes i de fleste tropiske og subtropiske områder i Syd- og Mellemamerika, Asien, Afrika syd for Sahara og enkelte lande i Oceanien. Smitterisikoen er størst i Afrika, hvor 80% af de tilfælde, vi årligt ser i Danmark, opstår. Det er særligt den alvorlige type malaria – plasmodium falciparum – der er udbredt der. Skal du rejse syd for Sahara, anbefaler vi derfor at du grundigt undersøger risikoen for malaria, i de områder du skal rejse til.

Statens Serum Institut anbefaler ikke længere, at man rutinemæssigt bruger forebyggende medicin, når man rejser til de fleste områder i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika. Det skyldes, at risikoen for at få malaria er lav i mange områder, og at typen af malaria ikke er den mest alvorlige. Skal du rejse i de områder, kan du i stedet vælge at medbringe nødmedicin, i tilfælde af at du får symptomer på malaria, inden du kommer tilbage til Danmark.

Risikoen for myggestik er større i fugtige, lavtliggende, varme omgivelser end i højtliggende, kølige områder, hvor parasitten ikke kan udvikle sig i myggen. Generelt er risikoen for at få malaria også mindre i storbyer, fordi myggene ikke overlever i forurenet vand.

https://www.sikkerrejse.dk/anbefalinger/ kan du indtaste dit rejsemål og få specifik vejledning om malaria og vacciner.

Længden af din rejse

Længden af din rejse kan også have en betydning for, hvorvidt du skal tage malariamedicin. Skal du på en kort tur (under en uge) til et land med lav risiko for malaria, er du tilbage i Danmark, før sygdommen eventuelt når at udvikle sig. Ved korte ture til områder i Afrika med høj risiko for malaria anbefaler vi fortsat at bruge forebyggende medicin. På længere ture til tropiske områder anbefaler vi enten at tage forebyggende medicin eller at have en nødbehandling med.

Overnatningssteder undervejs på turen

Endelig kan du også have med i overvejelserne, hvordan du skal bo på rejsen. Lukkede rum med aircondition og myggenet omkring sengen nedsætter risikoen for malaria væsentligt. Skal du til højrisiko områder anbefaler vi dog fortsat forebyggende malariamedicin.

Selvom du vælger at tage forebyggende malariapiller, er det fortsat vigtigt at forebygge malaria ved at undgå myggestik på turen.

Typer af forebyggende malariamedicin

Præparaterne Malarone, Vibradox og Lariam anses i Danmark og af WHO som ligeværdige til forebyggelse af malaria. Som udgangspunkt anbefaler vi Malarone og Vibradox, da malariaparasitten i nogle områder har udviklet resistens overfor Lariam, og da stoffet i sjældne tilfælde kan give ubehagelige psykiske bivirkninger. Alle behandlinger er receptpligtige og recepten kan fås hos os i Danske Lægers Vaccine Service. 

Nedenfor er en kort gennemgang af de tre forebyggende malariapiller og de mest almindelige bivirkninger. Husk altid at læse indlægssedlen, som fås på apoteket, når du køber din medicin.

Malarone (atovaquon + proguanil): 

Forebyggelsen med Malarone starter en dag før du rejser ind i et malariaområde, fortsætter under opholdet og slutter 7 dage efter du har forladt området. Det er en tablet om dagen, der skal spises i forbindelse med et måltid. Bivirkninger er forbigående og de mest almindelige er kvalme, opkast, mavesmerter og diarré. Generelt tåler de fleste medicinen med milde bivirkninger. Malarone er forholdsvis dyrt, 381,70 kr (prisen varierer løbende), men et godt valg til kortere ture.

Forsigtighedsregler: Malarone må ikke tages af patienter med svært nedsat nyrefunktion eller af patienter med allergi mod atovaquon eller proguanil.

Vibradox (Doxycyklin): 

Vibradox er antibiotika til bakterieinfektion, der også har en god virkning mod malaria. Det er en tablet, der tages dagligt en dag før indrejse i et risikoområde, under opholdet og fire uger efter afrejse. Bivirkningerne er også her forbigående, og kan bl.a. være kvalme, diarré og øget følsomhed over for sollys, hvorfor man skal bruge solcreme og være forsigtig med at opholde sig i solen. Prisen er 181,75 for 100 stk (prisen varierer løbende).

Forsigtighedsregler: Må ikke tages ved allergi mod doxycyklin. Dosis nedsættes ved nyre- eller leversvigt.

Lariam (mefloquin): 

Stoffet Lariam kan også bruges til forebyggelse af malaria, men fravælges ofte på grund af sjældne men meget ubehagelige psykiske bivirkninger. På grund af bivirkningerne kræver præparatet en særlig udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen, som vi har i Danske Lægers Vaccine Service. Vi anbefaler dog kun Lariam i de tilfælde, hvor Vibradox og Malarone ikke kan bruges. Præparatet kan ikke bruges til forebyggelse ved rejser til Thailand og Cambodja på grund af udbredt resistens.

Man tager en tablet en gang ugentligt fra en uge før indrejse i et risikoområde, under opholdet og fire uger efter afrejse. Det anbefales dog at starte 2-3 uger før afrejse, for at finde ud af, om man får bivirkninger og eventuelt skal prøve en anden type medicin.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme, opkast, mavesmerter, diarré, hovedpine, døsighed, svimmelhed og søvnforstyrrelser med mareridt. De mere sjældne psykiske bivirkninger er hallucinationer, psykose, angst, depression, konfusion og aggressivitet. De psykiske bivirkninger ophører efter brug.


Forsigtighedsregler: Bør ikke benyttes af personer med psykiske lidelser, epilepsi eller nedsat leverfunktion. Må ikke bruges ved mefloquin allergi. På grund af risiko for psykiske bivirkninger tillader nogle dykkercentre ikke brug af Lariam.

Malariamedicin til børn og gravide

Ikke alt malariamedicin kan uden videre bruges af børn, gravide og ammende. 

Malarone kan benyttes af børn i reduceret dosis, alt efter hvad barnet vejer. Vibradox kan også anvendes af børn over 8 år.

Danske Lægers Vaccinations Service anbefaler, at gravide kun rejser til områder med risiko for malaria, hvis det er strengt nødvendigt. Det skyldes, at malaria i forbindelse med graviditet medfører en øget risiko for mor og barn. Er rejsen nødvendigt, kan Vibradox anvendes af gravide i 1. trimester, mens Lariam er det eneste medicin, der er godkendt til brug under hele graviditeten.

Malarone kan bruges i forbindelse med amning, hvis barnet vejer over 5 kg. 

Hvis du får malaria

Som nævnt tidligere er ingen forebyggende behandling 100% beskyttende mod malaria. Får du feber eller andre influenzalignende symptomer, mens du opholder dig i områder med malaria eller efter du er kommet hjem, skal du søge læge og blive undersøgt for malaria. De første par måneder efter du er kommet hjem, skal du informere din læge om din rejse, hvis du får symptomer. Symptomer på malaria er feber, hovedpine, træthed, kvalme, opkast, diarré og muskel- og ledsmerter.

Alle typer af malaria kan behandles effektivt med medicin.

Har du brug for en recept på malariamedicin? Klik her for bestille en recept på malaria online.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk