Hvis du er 65+ og ønsker at deltage i forskningsprojektet med højdosis influenza vaccine kan du deltage og læse mere her

Malaria­medicin

Bivirkninger og malariamedicin

Alle lægemidler kan have bivirkninger. Bivirkninger er som regel lette og forbigående.

  • Forebyggende malariapiller bliver tålt godt af de fleste.
  • Milde bivirkninger mod malariamedicin ses ganske hyppigt.
  • Bivirkninger til malariamedicin tåles fint af de fleste, men uanset hvilken forebyggende medicin som vælges, vil 2-5% (svarende til 1 ud af 30) ophøre med at indtage medicinen på grund af bivirkninger.
  • Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Piller til forebyggelse af malaria

  • Malarone (atovaquon + proguanil)
  • Vibradox, (doxycyklin)
  • Lariam (mefloquin)

Om malariamedicin

Vibradox, Lariam og Malarone betragtes i Danmark og af WHO som værende ligeværdig medicin til forebyggelse af malaria.

Nedenstående er en kort gennemgang af den forebyggende malariamedicin. Ved bivirkninger er der fokuseret på de mest almindelige. Den kortfattede gennemgang kan ikke erstatte en grundig gennemlæsning af den indlægsseddel, som fås ved køb af medicinen på apoteket. Malariamedicin fås kun på recept.

Malarone (atovaquon + proguanil)

Malarone kan bruges af børn > 5 kg. Må ikke anvendes af gravide pga manglende erfaring.
Brug: Tages en gang dagligt, fra en dag før, under og 7 dage efter ophold i malariaområde. Tages sammen med et fedtholdigt måltid.
Bivirkninger: Kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.
Forsigtighedsregler: Må ikke tages af patienter med svært nedsat nyrefunktion eller af patienter med allergi mod atovaquon eller proguanil.
Amning: Kan anvendes hvis barnet vejer over 5 kg.

Doxycyklin

Doxycyklin er et antibiotika, men har også god virkning mod malaria. Doxycyklin må ikke bruges af børn under 8 år. Doxycyklin kan anvendes af gravide i 1. trimester, men må ikke anvendes i 2. og 3. trimester..
Brug: Tages en gang dagligt, fra en dag før, under og 4 uger efter ophold i malariaområde.
Bivirkninger: Kvalme. Kan forøge følsomheden for sollys, hvorfor der bør anvendes solfaktor og udvises forsigtighed ved ophold i solen.
Forsigtighedsregler: Må ikke tages ved allergi mod doxycyklin. Dosis nedsættes ved nyre- eller leversvigt.
Amning: Kan ikke anvendes.

Lariam (mefloquin)

Lariam kan bruges til forebyggelse af malaria. På grund af sjældne psykiske bivirkninger er præparatet afregistreret og kræver udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen og kan kun udskrives af speciallæger i infektionsmedicin. Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) har en udleveringstilladelse, men anbefaler kun brug af mefloquin i sjældne tilfælde hvor doxycyklin eller atovaquon + proguanil ikke kan anvendes. Mefloquin er det eneste præparat, der er godkendt til brug under hele graviditeten. Meflokin kan ikke anvendes til forebyggelse af malaria ved rejser til Thailand og Cambodja pga af udbredt resistens.
Brug: Tages en gang ugentligt senest fra en ugen før, under og 4 uger efter ophold i malariaområde. Det anbefales at starte 2-3 uger før afrejse for at finde ud af om man får bivirkninger af medicinen. Bør indtages sammen med føde for at undgå opkastning.
Bivirkninger: Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, hovedpine, døsighed, svimmelhed og søvnforstyrrelser blandt andet med mareridt. Af ikke almindelige bivirkninger bør andre psykiske bivirkninger nævnes: hallucinationer, psykose, agitation, angst, depression, konfusion og aggressivitet. De psykiske bivirkninger ophører efter brug.
Forsigtighedsregler: Bør ikke benyttes af personer med psykiske lidelser, epilepsi eller nedsat leverfunktion. Må ikke bruges ved mefloquin allergi. På grund af risiko for psykiske bivirkninger tillader nogle dykkercentre ikke brug af Lariam.
Amning: Bør ikke anvendes.

Malaria og graviditet

Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) at gravide kun rejser til områder med malaria, hvis det er absolut nødvendigt. Malaria i forbindelse med graviditet medfører en øget risiko for såvel mor som barn. I nogle tilfælde kan DLVS udskrive Lariam til den gravide.

Nødbehandling

Statens Serum Institut anbefaler ikke længere rutinemæssig anvendelse af tabletter mod malaria til rejsende til de fleste lande/områder i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika.

For rejsende til specifikke områder med en kendt lav risiko for malaria, kan man alternativt medgive den rejsende malariamedicin til såkaldt nødbehandling (stand-by emergency treatment). Nødbehandlingskuren består af Malarone® (atovaquon/proguanil) i en højere dosering end til forebyggende brug. Princippet er, at have en kur med hjemmefra til at behandle malaria med, hvis man er så uheldig at få sygdommen. Får man feber eller andre symptomer på malaria, henvender man sig til en læge for at blive undersøgt, før man tager nødbehandlingskuren.

Nødbehandling anbefales ikke til rejser til Afrika, da risikoen for at blive smittet med malaria er væsentligt større her end i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika.

Hvilken type at forebyggelse mod malaria den rejsende skal have, skal altid overvejes ved en konsultation.

Valg af malariamedicin til dit rejsemål

Ved hjælp af nedenstående link kan du danne dig et indtryk af forekomsten af malaria og hvilken medicin der kan bruges på dit rejsemål: Fit for travel

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk