Vaccinationer til Argentina

Rejser du til Argentina, anbefales nedenstående vaccinationer. Hold musen over gruppenavnet for uddybende information om gruppen.

 

Argentina er Sydamerikas andenstørste land. Landet byder på mange oplevelser og er særligt kendt for de smukke Andesbjerge. Landets store areal gør desuden, at du kan opleve flere forskellige klimazoner, hvis din rejse går gennem Argentina.

 

Inden afrejsen til Argentina anbefales det, at du som minimum vaccineres mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe.

 

Er du ude på en længere rejse, eller er rejsen af en særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan det være relevant at supplere med en vaccination mod Tyfus, Hepatitis B og Tuberkulose.

 

Vær opmærksom på, at hvis du skal til områder i Argentina, som grænser op til Bolivia, Brasilien og/eller Paraguay, er det andre anbefalinger for vaccinationer, der gør sig gældende.

 

Nedenfor, i kolonnen til højre, kan du se, hvor lang tid inden afrejse du bør påbegynde din vaccination.

 

De angivne vacciner er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Når du kommer til vaccination, gennemgås dine konkrete forhold, herunder vaccinationshistorik og forventede aktiviteter på rejsemålet, hvorefter der gives en konkret anbefaling ud fra en vurdering af den specifikke situation. Den anbefaling kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Malaria:

Der er ikke risiko for malaria.

Anbefalet
Kan overvejes
Rejsetid: Gr. 1
Alle rejs­ende
Gr. 2
1-4 uger
Gr. 3
1-6 mdr.
Gr. 4
6 mdr.
Vac­ci­na­tion før rej­se
Stivkrampe 1 uge
Hepatitis A 2 uger
Dengue feber 4 uger
Hepatitis B - - 6 uger
Tyfus - - 10 dage

De viste vacciner er de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De endelige anbefalinger gives i forbindelse med vaccinationen er baseret på en konkret vurdering af den/ de rejsende og kan afvige fra de generelle anbefalinger.

Du kan også kontakte os på telefon 77 99 77 99 eller e-mail vaccination@dlvs.dk